Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC    Site Map    Liên Lạc

 

.
Mến chào quý vị đến với

Hồng Ân Thiên Chúa Website
 

 

 

 

Ý Cầu Nguyện Tháng 9

Ý chung:  Cầu cho mỗi người chúng ta biết đóng góp cho thiện ích chung và xây dựng một xã hội đặt trọng tâm vào con gười.
Ý truyền giáo:
Cầu cho các Kitô Hữu nhờ việc tham dự vào các Bí Tích và suy niệm Thánh Kinh, ý thức hơn nữa sứ mạng lôan báo Tin Mừng.

 

Ý Cầu Nguyện Của
Đức Thánh Cha 2016

 

 


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chú ý: nếu không xem được menu xin nhấn vào "Site Map"