Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC    Site Map    Liên Lạc

 

.
Mến chào quý vị đến với

Hồng Ân Thiên Chúa Website
 

 

 

 

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha
Tháng 7

Ý chung: Cầu cho mọi người có được một công việc và được lao động trong những điều kiện ổn định và an toàn.
Ý truyền giáo: Cầu cho các thiện nguyện viên Kitô hữu đang hiện diện trong những cánh đồng truyền giáo biết làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô.

 

 


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chú ý: nếu không xem được menu xin nhấn vào "Site Map"