Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

ĐHTM 1     ĐHTM 2

Hình ảnh và tường trình về một số sinh hoạt của Phòng

Quý vị và các bạn thân mến,

Phòng Hồng Ân Thiên Chúa xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã và đang đóng góp giúp đỡ cho những dự án chung của Phòng. 

Vì thời gian giới hạn, Phòng Hồng Ân Thiên Chúa không có đầy đủ hết những bài tường trình để đăng lên website.  Phòng xin được đăng phía dưới đây một số những hình ảnh là những kết quả của công lao và đóng góp của mọi người cho các dự án. 

Đây không phải là để phô trương những gì Phòng Hồng Ân Thiên Chúa đã làm nhưng là để cho mọi người biết rằng những công lao giúp đỡ về tinh thần, vật chất, tài chánh..., mà quý vị đóng góp đã không đi vào quên lãng mà trở nên những hoa quả mang lại ấm no hạnh phúc cho một số các gia đình nghèo ở các nơi mà Phòng cảm thấy cần sự giúp đỡ tại quê nhà.

Đôi khi bạn có thể nói: "Tôi chẳng làm gì nhiều cả, chỉ giúp chia kinh cho phòng một tuần vài lần thôi", hoặc: "Này, tôi đâu có đóng góp gì nhiều, chỉ dăm ba chục đồng đâu có là bao!", hoặc là: "Tôi chỉ giúp chút đỉnh khi có thời gian rảnh tham gia ban tổ chức và đóng ý kiến cho các buổi họp của Phòng"... vân vân và vân vân.  Vâng, đóng góp của mỗi người có thể chỉ là những công việc nho nhỏ, nhưng như ông bà tổ tiên chúng ta đã nói: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao".  Thật vậy, những đóp góp của quý vị và các bạn dù lớn hay nhỏ đều cao quý, đều là những đóng góp đến từ những con người với "tấm lòng vàng".   Nghĩ cho cùng, nếu được kêu gọi đóng góp, nhưng ai cũng nghĩ sự đóng góp của mình quá ít ỏi, sẽ chẳng đáng gì, cho nên chẳng ai đóng góp gì cả thì cuối cùng kết quả sẽ chẳng đi đến đâu.

Để đáp lại những tấm lòng quảng đại của quý vị và các bạn, Phòng Hồng Ân Thiên Chúa chẳng biết gì hơn là xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành, sức khỏe hồn xác đến cho từng người và đến cho gia đình của quý vị, đặc biệt là những anh chị đã tận tình giúp đỡ trong công việc tổ chức để mang lại mọi sự tốt đẹp.

Thân Mến
Hồng Ân Thiên Chúa

Xin xem những photo albums dưới đây:

+ Hình Ảnh Dự Án "Hương La"

    o  Chia sẻ về chuyến đi Hương La của Me_Man_Coi

+  Tường Trình về Dự Án "Ai Là Anh Em Tôi"

    o  Hình Ảnh Dự Án "Ai Là Anh Em Tôi" 

    o  26 căn nhà đã được hoàn giúp cho Vùng Dân Tộc Thiểu Số ở Quảng Tr

    o  Chi Tiết Dự Án "Ai Là Anh Em Tôi"

+  Hình Ảnh Dự Án "Tình Thương Cho Em"

Thăm Viếng Trung Tâm Mai Hoa

Thăm Trung Tâm Mai Hoa của nhóm anh ChungNhanHyVong và Quynh Khanh 24-12-2006

 

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC