Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

Mùa Vọng || Giáng Sinh  || Phục Sinh || Mùa Chay || Tuần Thánh || Hôn Nhân || Cha Mẹ || Đức Mẹ || Cầu Hồn || Xuân || Các loại khác...  ||  Mục Lục

Thánh Ca Xếp Theo Thể Loại

      Cầu Cho Các Linh Hồn

 

   

Tên 

Câu Đầu

Tác Giả

Hãy Tiếp Nhận Con Hãy tiếp nhận con trong giây... Hùng Lân
Hy Lễ Cuối Cùng Lạy Chúa trọn đời con đã... Ân Đức
Linh Hồn Con Khao Khát Linh hồn con kheo khát Chúa...

Lời Kinh Tạm Biệt

 Người nằm xuống, giã từ trần gian

 

Nén Hương Lòng Xin dâng nén hương lòng nhớ... Vũ Đình Ân
Người Ơi Hãy Nhớ Người ơi hãy nhớ nhớ thân...
Người Ra Đi Người ra đi xin giã từ cuộc đời...
Sự Sống Thay Đổi Sự sống này chỉ thay đổi mà...  Phanxico
Trần Gian Ngày Đó Trần gian hôm nay con đã...
Từ Chốn Luyện Hình Từ chốn luyện hình u tối...
Từ Chốn Tối Tăm Maria Mẹ ơi Mẹ đoái nghe...
Từ Nơi Ngục Hình Từ vực sâu con kêu cầu... Duy Thiên
Từ Vực Sâu 2 Từ vực sâu u tối con cầu... Kim Long
Xin Chúa Nghe Lời Xin chúa nghe lời chúng con...
Xin Chúa Thương Này đây con dâng Chúa...
Xin Chúa Thương 2  Lạy Chúa chí ái tiếng con...
Xin Mẹ Thương Mẹ ơi Mẹ có thấu tiếng... Hương Đan
Xin Ngài Thương Con   Từ vực sâu tối tăm con kêu... Thành Tâm
Xin Vĩnh Biệt  Xin vĩnh biệt người thân... Mi Trầm

 

 

 

 

Mùa Vọng || Giáng Sinh  || Phục Sinh || Mùa Chay || Tuần Thánh || Hôn Nhân || Cha Mẹ || Đức Mẹ || Cầu Hồn || Xuân || Các loại khác... || Mục Lục