Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC


Cách Lấy Lời Của Các Bài Thánh Ca Midi

Nếu quý vị và các bạn cần lời của bài hát để in ra cho ca đoàn của mình thì dễ lắm:

1.  Mở VanBasco lên (download tại
www.vanbasco.com xem hướng dẫn cách dùng nhu liệu này) 
2.  Mở bài hát mà mình muốn lấy lời (nếu chưa có thì download tại mục
Nhạc Công Giáo)
3. Nhấn chuột phải vào màn hình của VanBasco
4. Chọn Copy
5. Mở Microsoft Word lên
6. Nhấn chuột phải và chọn Paste
7. Chỉnh đổi font cho đúng

Nếu như quý vị và các bạn không biết bài hát thuộc font gì thì download nhu liệu VPSKeys tại
www.vps.org và cài đặt.  Sau đó làm từ bước 1 đến 4 ở trên rồi vào VPSkeys chọn hoán chuyển và cài từ Auto sang Unicode rồi nhấn nút "Hoán Chuyển Clipboard", và Paste vào Microsoft Word là có lời bài hát dạng Unicode ngon lành.

Mến
Phòng Hồng Ân Thiên Chúa

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC