Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

Mùa Vọng || Giáng Sinh  || Phục Sinh || Mùa Chay || Tuần Thánh || Hôn Nhân || Cha Mẹ || Đức Mẹ || Cầu Hồn || Xuân || Các loại khác... || Mục Lục

  Thánh Ca Xếp Theo Mùa Phụng Vụ

                  Mùa Vọng

 

Tên 

Câu Đầu

Tác Giả

Cao Cung Lên Cao cung lên khúc nhạc... Ng Khắc Xuyên

Chờ Mùa Đông Đến

Mong chờ Noël đến ngày...

 

Con Hướng Về Chúa

Con hướng về Chúa như...

 

Hãy Thức Tỉnh Đỉnh cao hãy cúi mình nghiêng đầu

Hãy Vùng Đứng

 Hãy vùng đứng hãy vùng sáng...

Vinh Hạnh

Lạy Chúa Xin Đến

Chúa ơi giữa đêm dài u...

Đức Dũng

Lễ Dâng Trông Đợi Với tháng ngày trông đợi...

Viết Chung

Mưa Đấng Cứu Đời Mây ơi hãy ngừng trôi. ...
Mùa Vọng Đến   Mùa vọng đến con chờ mong ơn... Huyền Trâm;Lê Hà

Ngàn Tầng Trời Cao

Ngàn tầng trời cao hãy gieo ....

Lê Hà

Nước Trời Đã Gần Nước trời đã gần đến nào... Thành Tâm
Tỉnh Thức 1 Con chờ đợi trông mong Chúa biết ... Nhạc & Lời: P.Thái.
Tỉnh Thức 2 Đêm đen đêm đen vây phủ trăng sao P.Thái.

Trời Cao

Trời cao hãy đỗ sương xuống... 

 Duy Tân

Vì Chúa Sẽ Đến

Đường Chúa ta uốn cho ngay...

 Mi Trầm

Vui Lên Sion

Mừng vui lên Sion này đây...

Thành Tâm

     

 

Mùa Vọng || Giáng Sinh  || Phục Sinh || Mùa Chay || Tuần Thánh || Hôn Nhân || Cha Mẹ || Đức Mẹ || Cầu Hồn || Xuân || Các loại khác... || Mục Lục