Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

Mùa Vọng || Giáng Sinh  ||  Phục Sinh || Mùa Chay || Tuần Thánh || Hôn Nhân || Cha Mẹ || Đức Mẹ || Cầu Hồn || Xuân || Các loại khác... || Mục Lục

Thánh Ca Xếp Theo Mùa Phụng Vụ

               Tuần Thánh

 

   

Tên 

Câu Đầu

Tác Giả

 Can Vê Thập Tự  Trên đồi Can Vê gió vi vu... Định C Huỳnh
 Can Vê Thập Tự (10BDGA) Trên đồi Can Vê gió vi vu...  Định C Huỳnh
 Chiều Can Vê Một chiều nào trên đồi can vê JB .Phạm.
 Chiều Tím Một buổi chiều tím khi hoàng... Duy Thiên
 Chiều Tím Can Vê Một chiều xưa đồi Can Vê... Trà Sương
 Chính Mình Máu Ta Lời xưa chiều hôm tiệc ly...  
 Dân Ta Ơi Dân ta ơi dân ta ơi ta đã... Kim Long
 Đường Thập Tự Con đường Cha đi bao nhiêu... Đỗ Vy Hạ
 Giêsu Giêsu Nhìn Thập Giá ngất cao... Thành Tâm
 Hoan Hô Vua Giêsu Nào ta đến để suy tôn...
 Lời Vọng Tình Yêu (Bocici) Trên đồi cao trong gió lao... Đỗ Vy Hạ
 Lời Vọng Tình Yêu (10BDGA) Trên đồi cao trong gió lao... Đỗ Vy Hạ
 Lời Vọng Tình Yêu (Dung) Trên đồi cao trong gió lao... Đỗ Vy Hạ
 Phó Thác Này tấm thân con sao Cha... Nguyễn Duy
 Sao Chúa Nỡ Bỏ Con Lạy Chúa là Chúa con thờ...
 Thập Giá Tình Yêu Thập Giá Giêsu đã vác con... Trà Sương
 Tình Yêu Thánh Giá Còn tình yêu nào như tình Chúa... Nguyễn Duy
 Tình Yêu Thập Giá Tình yêu Thập Giá xóa hết gian trá... Lê Hà
 Trên Đỉnh Đồi Xa Nơi hoang vu trời đã xuống...
     

 

Mùa Vọng || Giáng Sinh  ||  Phục Sinh || Mùa Chay || Tuần Thánh || Hôn Nhân || Cha Mẹ || Đức Mẹ || Cầu Hồn || Xuân || Các loại khác... || Mục Lục