Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 

MiDi Thánh Ca Xếp Theo Vần - Chữ K


 

A-B

C

D

E-G

H-J

K

L

M

N

O-S

T-U

V-W

X-Z Mục Lục

Tên  Câu Đầu Tác Giả
Kèn Vang Kèn vang muôn tiếng kèn vang... Mi Trầm
Kèn Vang Kèn vang muôn tiếng kèn vang... Mi Trầm
Khải Hoàn Ca Tiếng nhạc oai hùng vang trên...
Khải Hoàn Ca (YETK)  Nào cảm tạ Chúa vì Chúa rất... Nguyễn Duy
Khấn Cầu 2 Chiều về nắng tắt cánh mây...
Khi Chúa Vào Đời                      Trần gian tăm tối tìm đâu...
Khi Con Vào Đời Vào đời khi con chỉ có bàn tay... Nguyễn Duy
Khi Vô Nhà Thờ Mỗi khi đi vô nhà thờ, em nhớ cúi...
Khúc Ca Tri Ân Kính dâng Cha muôn tiếng ca... Huyền Linh
Khúc Ca Tri Ân VNI Kính dâng Cha muôn tiếng ca... Huyền Linh
Khúc Cảm Tạ Khúc cảm tạ từ đớ âm ba vọng...
Khúc Cảm Tạ * Khúc cảm tạ từ đớ âm ba vọng...
Khúc Hát Dâng Hoa Hoa thắm nở đẹp đồng nội xa... Hải Triều
Khúc Hát Một Loài Hoa Con là một loài hoa trong muôn... Ân Đức
Khúc Hát Tạ Ơn Tiếng hát con vang vang giữa... Đinh Công Huỳnh
Khúc Hát Tạ Ơn Xin dâng kính câu ca tạ ơn... Thy Yên
Kìa Ai Kìa ai dong duỗi đường gió... Vinh Hạnh
Kìa Bà Nào Kìa bà nào đang tiến lên như... Hoàng Diệp
Kinh An Bình Cho con xin hai tiếng im lặng... Ng Văn Tuyên
Kinh Cầu Giánh Sinh Lạy Trời mưa đấng cứu tinh... Viết Chung
Kinh Cầu Tình Yêu  Quỳ đây tay trao trong tay... Nguyễn Duy
Kinh Chữ Hiếu Xin nguyện cầu cho ba của... Ng Văn Tuyên
Kinh Đầu Xuân Trong nắng xuân hồng đàn... Đức Dũng
Kinh Hòa Bình Lạy Chúa từ nhân xin cho con... Kim Long
Kinh Hòa Bình VNI Lạy Chúa từ nhân xin cho con... Kim Long
Kinh Khấn Đức Mẹ HCG1 Lạy Mẹ hằng cứu giúp nay... Viết Hùng
Kinh Khấn Đức Mẹ HCG2 Lạy Mẹ hằng cứu giúp con... Viết Hùng
Kinh Lạy Cha Lạy Cha chúng con ở trên...
Kinh Mai Mặt trời vừa nhô lên cao... Thành Tâm
Kinh Mầu Nhiệm Đức Tin Đây là mầu nhiệm đức tin...
Kính Thánh Mẫu La Vang           Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu... Lê Hà
Kinh Tiến Lên Ngai Mẹ Về nơi đây kính tiến lên...
Kinh Tín Kính Tôi tin kính một Thiên Chúa.... Hoài Đức
Kinh Tình Yêu  Đưa nhau lên trước bàn thờ...
Kinh Tình Yêu  (YETK) Quỳ đây tay trao trong tay...
Kinh Tình Yêu 2 Giờ đây giữa trái tim thắm... Phanxico
Kinh Vinh Danh Vinh danh Chúa cả trên Trời... Ng Văn Tinh
Kỷ Niệm Ngày Hồng Ân Ky niệm hai mươi lăm năm... Đinh C Huỳnh

A-B

C

D

E-G

H-J

K

L

M

N

O-S

T-U

V-W

X-Z Mục Lục