Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC    Site Map    Liên Lạc


 

Bản chi phí trong dự án Ai Là Anh Em Tôi

 

Phòng Hồng Ân Thiên Chúa nhận được sự ủng hộ của tòan thể các anh chị em trên tòan thế giới trên dưới khỏang 20,000 USD (tính cho chẵn để dễ chi phí cho các nơi cần giúp đỡ dễ dàng hơn).

 

Theo dự án Ai Là Anh Em Tôi trong mùa chay thì chúng ta chia ra một vài phần để công việc làm giúp đỡ mang được nhiều ý nghĩa.

 

1) Phòng Hồng Ân Thiên Chúa đặt mục đích chính là giúp cho vùng quảng trị theo như trong dự án.

2) Phòng Hồng Ân Thiên Chúa trích ra 20% để giúp cho các em thiếu nhi và những nơi cần thiết mà số tiền không quá nhiều.

 

Như vậy bản chi phí như sau:

 

Tổng cộng = 20,000 đô la

- 20% của 20,000 = 4,000 đô la (trích ra để chi vào số 2 ở trên)

- Còn lại 16,000 đô la gởi về Quảng Trị, lệ phí chuyển ngân mất 300 đô la

Chú Ý: Một ân nhân giúp Cha Tùng chuyển ngân tới Việt Nam không lấy lệ phí

 

Số tiền tới Quảng Trị là $16000 đô la (đã có giấy hồi báo, xin coi hình ảnh chính của dự án "Ai Là Anh Em Tôi")

 

Số tiền 4,000 đô la (20% trích ra) đã chuyển cho Cha Tùng trong chuyến đi sứ mạng của Ngài là 3,000 đô la để Ngài giúp cho các em thiếu nhi, mồ côi, khuyết tật.

 

Còn lại 1,000 đô la giúp vào dự án "Hướng Về Hòa An"

 

Chi phí tổng kết cho dễ hiểu:

 

-    16,000 đô la gởi tới Quảng Trị (đã giao cho Cha Qúy)

-    3,000 đô la gởi Cha Tùng trong chuyến đi sứ mạng của Ngài giúp các em nhỏ

-    1,000 đô la giúp vào dự án "Hướng Về Hòa An" (Cha Hải giấy tờ xong xuôi)

 

Tổng cộng chi phí = $20,000 đô la

 

Phần chuyển về Quảng Trị xin đọc lá thơ thỉnh nguyện để hiểu rõ công việc làm hơn.

 

Báo cáo tới anh chị em

 

Thân Mến,

Phòng Hồng Ân Thiên Chúa

 

 

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC