Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC    Site Map    Liên Lạc


 

Hồng Ân Thiên Chúa

Ngày 29 Tháng 05 Năm 2008

 

Kính gởi Cha Quý,

 

Qua sự giới thiệu của chị Victoria chúng con biết được Cha đang giúp cho những người dân tộc nghèo khổ ở Quảng Trị. Mùa chay vừa qua chúng con có tổ chức và vận động anh em trong việc gây quỹ để tiếp tay với Cha nâng đỡ giúp cho những người kém may mắn này.

 

Những ước mơ của chúng con rất nhỏ bé, chỉ mong được một phần nào tiếp tay cùng với Cha tu bổ những căn nhà cần thiết để cho những người đói khổ này có được một nơi trú ẩn của cuộc sống.

 

Theo bản kinh phí của Cha gởi cho chúng con là phải tốn 500 đô la cho việc tu bổ và sửa sang lại một căn nhà, như vậy nếu có thể được chúng con xin Cha ít nhất 26 căn nhà cho những người nghèo khổ này (tổng cộng sẽ là 13000 đô la)

 

Phần còn lại Cha có thể giúp cho các em nhỏ và làm những việc cần thiết để chu tòan mọi công việc trong sự thiếu hụt của đồng tiền.

 

Xin Cha viết cho chúng con một biên nhận khi nhận được số tiền này. Chúng con cũng xin những tấm hình của những căn đã được tu bổ, để chúng con có thể báo cáo với anh em các việc làm này.

 

Tòan thể phòng Hồng Ân Thiên Chúa chân thành cám ơn Cha đã cho chúng con một cơ hội tiếp tay với anh chị em nơi Cha đang hướng dẫn.

 

 

Đại diện anh em phòng Hồng Ân Thiên Chúa

 

 

 

 

 

Linh Mục Giuse Vũ Đức Tùng

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC