Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH GIỜ KINH PHỤNG VỤ -|-

Chúa Nhật Mùa Thường Niên - Tuần 1
(Kinh Chiều II)

Hãy Đến Đây Ta Reo Hò Mừng Chúa
Tung Hô Người là Núi Đá Độ Trì Ta - Ha-lê-lui-a


Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu đọc lời giới thiệu và các ý chỉ cầu nguyện:

 2. Hát Bài Thánh Ca Dâng Chúa (Xin cố gắng tìm bài hát phù hợp với Phúc Âm trong ngày):

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần:
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần

 4. Thánh Thi:
  Lạy Hóa Công, đấng tài tình xếp đặt
  Cho ban ngày rực rỡ ánh hào quang,
  Ngài dựng nên nguồn sống mới huy hoàng
  Cho vũ trụ được khai nguyên từ đấy. 

  Sớm tới chiều chính khoảng thời gian ấy,
  Chúa đặt tên truyền phải gọi là ngày.
  Đêm rợn rùng đang phủ xuống giờ đây,
  Xin nghe tiếng kẻ khóc than cầu khẩn.

  Đừng để hồn khi tội còn mang nặng
  Phải đọa đày xa kiếp sống bình an.
  Bởi xưa nay điều vĩnh cửu chẳng màng
  Mà vương vấn bao tội tình gian ác.

  Mong cho hồn gõ cửa vào thiên quốc,
  Phúc trường sinh được ân thưởng chan hoà,
  Hết những gì tai hại, tránh cho xa,
  Ta thanh tẩy mọi thói hư tật xấu.

  Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
  Cậy nhờ Đức Ki-tô Con Một Chúa,
  Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần,
  Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thưở
  .

   

 5. Thánh Vịnh 109 (110),1-5.7: Đức Kitô Là Vua và Thượng Tế
  ĐC: Từ Xion, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Người, Người hiển trị đến muôn đời muôn thuở. Ha-lê-lui-a.

  Sấm ngôn của Đức Chúa

  ngỏ cùng Chúa Thượng tôi

  "Bên hửu Cha đây, Con lên ngự trị
  để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.

  Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mỡ rộng
  Quyền vương đế của Ngài:
  Giửa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

  Đức Chúa phán bảo rằng:
  "Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
  Vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

  Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  Tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

  Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Người sẽ chẳng rút lơì,
  Rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  Theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

  Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hửu Ngài
  Sẽ đập tan vương bá ngày phẩn nộ.

  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  Nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  ĐC: Từ Xion, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Người, Người hiển trị đến muôn đời muôn thuở. Ha-lê-lui-a.
   

 6. Thánh Vịnh 113A (114): Chúa Giải Thoát It-ra-en ra khỏi Ai Cập
  ĐC: Trước Thánh Nhan Chúa, địa cầu rung chuyển. Ha-lê-lui-a.

  Thuở It-ra-en ra khỏi Ai-cập,
  Thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang,
  Thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự,
  It-ra-en nên lãnh địa của Người.

  Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy,
  Sông Gio-đan cũng chảy ngược giòng.
  Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót,
  Như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.

  Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy?
  Gio-đan hỡi! cớ chi chảy ngược dòng?
  Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên?
  Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu?

  Trước Thánh Nhan Chúa, hỡi địa cầu, hãy rung chuyển,
  Trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cóp,
  Người biến đá tảng thành hồ ao,
  Và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  ĐC: Trước Thánh Nhan Chúa, địa cầu rung chuyển. Ha-lê-lui-a.
   

 7. Thánh Ca Kh 19, 1-2.5-7: Hôn Lễ Chiên Thiên Chúa  
  ĐC: Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đã lên ngôi hiển trị. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền.
  Những lời Người phán quyết
  Đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Nào ca ngợi Chúa đi,
  Hỡi tất cả tôi trung của chúa,
  Hỡi những ai lớn nhỏ
  Hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  Đã lên ngôi hiển trị:
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  Dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Vì nay ta đã tới ngày
  Cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa,
  Và Hiền Thê của Người
  Đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  ĐC: Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đã lên ngôi hiển trị. Ha-lê-lui-a.
   

 8. Kinh Lạy Cha:
   

 9. 12  Kinh Kính Mừng - Dâng Chúa để kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria:
   

 10. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện:
   

 11. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 12. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa: Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 13. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I & Đáp Ca

  b: Bài Đọc II & ALLELUIA

  c: Phúc Âm
   

 14. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:  Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)

   

 15. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 16. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB:
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 17. Lời Cầu Nguyện Chung:

  Vì được nên một với Đức Kitô, như chi thể với đầu, chúng ta hãy tôn thờ Người và vui sướng kêu xin:

  - Lạy Chúa Kitô, xin cho triều đại Chúa mau đến.

  Chúa đã đặt Giáo Hội làm dấu chỉ ơn cứu độ cho muôn dân.

  - Xin cho Giáo Hội trung thành với sứ mạng của mình.

  Chúa đã muốn quy tụ mọi anh em Chúa trong đại gia đình Giáo Hội.

  - Xin cho chúng con hằng khát vọng ơn hiệp nhất.

  Xin gìn giữ Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục trong tinh thần hiệp thông.

  - Để các Ngài phục vụ dân Chúa trên khắp hoàn cầu.

  Chỉ có Chúa mới đem lại bình an đích thực cho thế giới.

  - Xin cho chúng con nên những người kiến tạo hòa bình.

  Khi sống lại, Chúa đã mở cửa trời cho chúng con.

  - Xin cho những ai đã từng tin cậy Chúa cũng được vào hưởng hạnh phúc muôn đời.
   

 18. Hát Bàì Thánh Ca: "Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa" Dâng Mẹ:
   

 19. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng: (Xin Bấm Vào Đây)
   

 20. Kinh Cám Ơn:
  Kinh Cám Ơn
   

 21. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy  :
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 22. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt: