Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH GIỜ KINH PHỤNG VỤ -|-

Chúa Nhật Mùa Thường Niên - Tuần 2
(Kinh Chiều II)

Hỡi Dân Chúa, Hỡi Đoàn Chiên Tay Người Dẫn Dắt
Hãy Đến Bái Thờ Người - Ha-lê-lui-a


Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu đọc lời giới thiệu và các ý chỉ cầu nguyện:

 2. Hát Bài Thánh Ca Dâng Chúa (Xin cố gắng tìm bài hát phù hợp với Phúc Âm trong ngày):

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần:
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần

 4. Thánh Thi:
  Ôi rực rỡ, Chúa Ba Ngôi diễm phúc,
  Là căn nguyên sinh lực của vũ hoàn.
  Bóng tà dương dãy non đoài xa khuất,
  Ánh rạng ngời, xin toả xuống nhân gian.

  Chúa là Đấng con ca mừng buổi sớm,
  Chúa là Đấng con khấn nguyện chiều hôm,
  Chúa là Đấng con trọn niềm hy vọng,
  Mãi ngàn đời, xin kính cẩn suy tôn.

  Muôn vinh hiển, quỳ dâng Cha cực thánh,
  Vạn lời ca mừng Thánh Tử Giê-su,
  Cùng với Thánh Thần, nguồn ơn sức mạnh,
  Tiếng vang hoà còn ngân mãi thiên thu.

   

 5. Thánh Vịnh 109 (110),1-5.7: Đức Kitô Là Vua và Thượng Tế
  ĐC: Muôn thuở, Chúa Kitô là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. Ha-lê-lui-a.

  Sấm ngôn của Đức Chúa

  ngỏ cùng Chúa Thượng tôi

  "Bên hửu Cha đây, Con lên ngự trị
  để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.

  Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mỡ rộng
  Quyền vương đế của Ngài:
  Giửa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

  Đức Chúa phán bảo rằng:
  "Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
  Vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

  Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  Tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

  Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Người sẽ chẳng rút lơì,
  Rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  Theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

  Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hửu Ngài
  Sẽ đập tan vương bá ngày phẩn nộ.

  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  Nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  ĐC: Muôn thuở, Chúa Kitô là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. Ha-lê-lui-a.
   

 6. Thánh Vịnh 113A (114): Ca Tụng Thiên Chúa Chân Thật
  ĐC: Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. Ha-lê-lui-a.

  Xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
  vậng lạy Chúa, xin đừng,
  nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ,
  bời vì Ngài thành tín yêu thuương.

  Sao chư dân lại nói:
  "Thiên Chúa chúng ở đâu ?"

  Thiên Chúa chúng ta ở trên trời,
  muốn làm gì là Chúa làm nên.
  Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc,
  chỉ do tay người thế tạo thành.

  Có mắt có miệng, không nhìn không nói,
  có mũi có tai, không ngửi không nghe.

  Có hai tay, không sờ không mó,
  có hai chân, khôn gbước không đi,
  từ cổ họng, không thốt ra một tiếng.

  Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần
  cũng giống như chúng vậy

  Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa,
  chính Chúa độ trì, lảm thuẫn đỡ khiên che.
  Nhà A-ha-ron, hãy tin cậy Chúa,
  chính Chúa độ trì, lảm thuẫn đỡ khiên che.

  Ai kính sợ Chúa, hãy tin cậy Chúa,
  chính Chúa độ trì, lảm thuẫn đỡ khiên che.

  Chúa nhớ đến ta và sẽ ban phúc cả:
  sẽ ban phúc cho nhà Ít-ra-en,
  sẽ ban phúc cho nhà A-ha-ron,
  sẽ ban phúc cho người kính sợ Chúa,
  cho người lớn cũng như trẻ nhỏ.

  Nguyện xin Chúa rộng rãi thi ân
  cho anh em và cho con cháu.
  Nguyện xin Chúa, Đấng dựng nên đất trời,
  xuống muôn phúc lành cho anh em.

  Trời là trời của Chúa,
  còn đất thì Chúa cho con cái loài người.

  Không phải người đã chết,
  hay mọi kẻ bước vào
  cõi thinh lặng ngàn thu
  sẽ ca tụng Đức Chúa;

  nhưng là chính chúng ta,
  nhữn người còn đang sống,
  chúng ta chúc tụng Chúa
  từ nay đến muôn đời

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  ĐC: Muôn thuở, Chúa Kitô là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. Ha-lê-lui-a.
   

 7. Thánh Ca Kh 19, 1-2.5-7: Hôn Lễ Chiên Thiên Chúa  
  ĐC: Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền.
  Những lời Người phán quyết
  Đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Nào ca ngợi Chúa đi,
  Hỡi tất cả tôi trung của chúa,
  Hỡi những ai lớn nhỏ
  Hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  Đã lên ngôi hiển trị:
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  Dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Vì nay ta đã tới ngày
  Cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa,
  Và Hiền Thê của Người
  Đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  ĐC: Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.
   

 8. Kinh Lạy Cha:
   

 9. 12  Kinh Kính Mừng - Dâng Chúa để kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria:
   

 10. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện:
   

 11. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 12. Hát Phần 1 Bài: Lắng Nghe Tiếng ChúaKarafun

  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 13. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I & Đáp Ca

  b: Bài Đọc II & ALLELUIA

  c: Phúc Âm
   

 14. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:  Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)

   

 15. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 16. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB:
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 17. Lời Cầu Nguyện Chung:

  Đức tin của chúng ta dựa trên nền tảng các Tông Đồ là những người đã chứng kiến Đức Kitô sống lại.  Cùng với các ngài, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha:

  - Chúng tụng Chúa vinh hiển muôn đời !

  Vì Chúa đã ban cho chúng con Đức Kitô người Na-da-rét, Vị Ngôn Sứ quyền năng trong lời nói và việc làm.
  - Người đãn chịu đóng đinh nhưng nay Người hằng sống.

  Vì Đấng Thiên Sai Chúa đã gửi đến cho nhân loại.
  - Nhờ danh Người kẻ què được đi, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, và kẻ nghèo được đón nhận Tin Mừng cứu độ.

  Vì Con Một Chúa đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cầy thập giá.
  - Người được Chúa siêu tôn và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

  Vì Đức Kitô phục sinh để cho môn đệ nhận ra Người khi Người bẻ bánh.
  - Giờ đây Người ở giữa chúng con cho đến ngày tận thế.

  Vì Đức Kitô là Đấng đầu tiên sống lại từ cõi chết.
  - Người đưa về cho Chúa tất cả những ai bị tử thần giam giữ.
   

 18. Hát Bàì Thánh Ca: "Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa" Dâng Mẹ:
   

 19. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng 8:  (Xin Bấm Vào Đây)

  Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng 9:  (Xin Bấm Vào Đây)
   

 20. Kinh Cám Ơn:
  Kinh Cám Ơn
   

 21. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy  :
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 22. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt: