Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH GIỜ KINH PHỤNG VỤ -|-

Chúa Nhật Mùa Thường Niên - Tuần 3
(Kinh Chiều II)

Hãy Đến Đây Ta Reo Hò Mừng Chúa
Tung Hô Người là Núi Đá Độ Trì Ta - Ha-lê-lui-a


Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu đọc lời giới thiệu và các ý chỉ cầu nguyện:

 2. Hát Bài Thánh Ca Dâng Chúa (Xin cố gắng tìm bài hát phù hợp với Phúc Âm trong ngày):

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần:
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần

 4. Thánh Thi:
  Lạy Hóa Công, đấng tài tình xếp đặt
  Cho ban ngày rực rỡ ánh hào quang,
  Ngài dựng nên nguồn sống mới huy hoàng
  Cho vũ trụ được khai nguyên từ đấy. 

  Sớm tới chiều chính khoảng thời gian ấy,
  Chúa đặt tên truyền phải gọi là ngày.
  Đêm rợn rùng đang phủ xuống giờ đây,
  Xin nghe tiếng kẻ khóc than cầu khẩn.

  Đừng để hồn khi tội còn mang nặng
  Phải đọa đày xa kiếp sống bình an.
  Bởi xưa nay điều vĩnh cửu chẳng màng
  Mà vương vấn bao tội tình gian ác.

  Mong cho hồn gõ cửa vào thiên quốc,
  Phúc trường sinh được ân thưởng chan hoà,
  Hết những gì tai hại, tránh cho xa,
  Ta thanh tẩy mọi thói hư tật xấu.

  Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
  Cậy nhờ Đức Ki-tô Con Một Chúa,
  Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần,
  Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thưở
  .

   

 5. Thánh Vịnh 109 (110),1-5.7: Đức Kitô Là Vua và Thượng Tế
  ĐC: Sấm ngôn của Đức Chúa, ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: "Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị." Ha-lê-lui-a.

  Sấm ngôn của Đức Chúa

  ngỏ cùng Chúa Thượng tôi

  "Bên hửu Cha đây, Con lên ngự trị
  để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.

  Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mỡ rộng
  Quyền vương đế của Ngài:
  Giửa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

  Đức Chúa phán bảo rằng:
  "Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
  Vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

  Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  Tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

  Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Người sẽ chẳng rút lơì,
  Rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  Theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

  Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hửu Ngài
  Sẽ đập tan vương bá ngày phẩn nộ.

  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  Nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  ĐC: Sấm ngôn của Đức Chúa, ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: "Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị." Ha-lê-lui-a.
   

 6. Thánh Vịnh 113A (114): Sự Nghiệp Chúa Oai Phong Hiển Hách
  ĐC: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, truyền tưởng niệm những kỳ công của Người.

  Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa,
  trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.

  Việc Chúa làm qủa thật lớn lao,
  người mộ mến ra công tìm hiểu.
  Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,
  đức công chính của Người tồn tại thiên thu.

  Chúa đã truyền tưởng niệm,
  những kỳ công của Người.
  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

  Ai kính sợ người, Người ban phát của ăn;
  giao ước đã lập ra, muôn đời người nhớ mãi.

  Sức mạnh việc Người làm,
  Người cho dân thấy rõ,
  khi tặng ban cho họ
  gia sản của chư dân.

  Những công trình tay Chúa thực hiện
  qủa là chân thật và công minh.
  Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn,
  bền vững đến muôn đời muôn thuở,
  căn cứ vào sự thật lẽ ngay.

  Người đem lai cho dân ơn giải thoát,
  thiết lập giao ước đến muôn đời,
  Tôn danh Người thánh thiêng khả uý.

  Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.
  Sáng suốt thay kẻ thực hànhnhư vậy.
  Mãi đến thiên thu, còn vang tiếng ngợi khen Người.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  ĐC: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, truyền tưởng niệm những kỳ công của Người.
   

 7. Thánh Ca Kh 19, 1-2.5-7: Hôn Lễ Chiên Thiên Chúa  
  ĐC: Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đã lên ngôi hiển trị. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền.
  Những lời Người phán quyết
  Đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Nào ca ngợi Chúa đi,
  Hỡi tất cả tôi trung của chúa,
  Hỡi những ai lớn nhỏ
  Hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  Đã lên ngôi hiển trị:
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  Dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Vì nay ta đã tới ngày
  Cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa,
  Và Hiền Thê của Người
  Đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  ĐC: Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đã lên ngôi hiển trị. Ha-lê-lui-a.
   

 8. Kinh Lạy Cha:
   

 9. 12  Kinh Kính Mừng - Dâng Chúa để kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria:
   

 10. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện:
   

 11. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 12. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa: Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 13. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I & Đáp Ca

  b: Bài Đọc II & ALLELUIA

  c: Phúc Âm
   

 14. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:  Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)

   

 15. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 16. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB:
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 17. Lời Cầu Nguyện Chung:

  Thiên Chúa đã dựng nên thế gian, đã dủ thương cứu chuộc, và không ngừng đổi mới.  Chúng ta hoan hỷ nguyễn xin rằng:

  - Xin tái diễn những kỳ công Chúa làm, vì yêu thương chúng con.

  Lạy Chúa, nơi vạn vật, Chúa cho chúng con được biết Chúa quyền năng, qua các biến chuyển trên thế giới, Chúa cho chúng con được thấy bàn tay Chúa quan phòng.

  - Chúng con xin cảm tạ Chúa.

  Vì Con Chúa đã loan báo Tin Mừng bình an và đã chiến thắng trên thập giá.

  - Xin giải thoát chúng con khỏi mọi sợ hãi và thất vọng.

  Xin cho những người yêu chuộng công lý biết chân thành cộng tác với nhau.

  - Để xây dựng một thế giới hoà bình.

  Con Chúa chịu tử hình và mai táng, nhưng Chúa đã cho Người phục sinh vinh hiển.

  - Xin cho những ai đã qua đời được cùng Người vui hưởng phúc trường sinh.

   

 18. Hát Bàì Thánh Ca: "Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa" Dâng Mẹ:
   

 19. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng:  (Xin Bấm Vào Đây)

   

 20. Kinh Cám Ơn:
  Kinh Cám Ơn
   

 21. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy; Làm Dấu Thánh Gia
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy

   

 22.    21. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt: