Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH GIỜ KINH PHỤNG VỤ -|-

Chúa Nhật Mùa Thường Niên - Tuần 4
(Kinh Chiều II)

Hỡi Dân Chúa, Hỡi Đoàn Chiên Tay Người Dẫn Dắt
Hãy Đến Bái Thờ Người - Ha-lê-lui-a


Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu đọc lời giới thiệu và các ý chỉ cầu nguyện:

 2. Hát Bài Thánh Ca Dâng Chúa (Xin cố gắng tìm bài hát phù hợp với Phúc Âm trong ngày):

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần:
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần

 4. Thánh Thi:
  Ôi rực rỡ, Chúa Ba Ngôi diễm phúc,
  Là căn nguyên sinh lực của vũ hoàn.
  Bóng tà dương dãy non đoài xa khuất,
  Ánh rạng ngời, xin toả xuống nhân gian.

  Chúa là Đấng con ca mừng buổi sớm,
  Chúa là Đấng con khấn nguyện chiều hôm,
  Chúa là Đấng con trọn niềm hy vọng,
  Mãi ngàn đời, xin kính cẩn suy tôn.

  Muôn vinh hiển, quỳ dâng Cha cực thánh,
  Vạn lời ca mừng Thánh Tử Giê-su,
  Cùng với Thánh Thần, nguồn ơn sức mạnh,
  Tiếng vang hoà còn ngân mãi thiên thu.

   

 5. Thánh Vịnh 109 (110),1-5.7: Đức Kitô Là Vua và Thượng Tế
  ĐC: Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
          vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
          Ngay trước lúc hừng đông xuấy hiện
          tự lòng Cha, Cha đã sinh ra con.

  Sấm ngôn của Đức Chúa

  ngỏ cùng Chúa Thượng tôi

  "Bên hửu Cha đây, Con lên ngự trị
  để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.

  Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mỡ rộng
  Quyền vương đế của Ngài:
  Giửa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

  Đức Chúa phán bảo rằng:
  "Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
  Vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

  Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  Tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

  Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Người sẽ chẳng rút lơì,
  Rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  Theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

  Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hửu Ngài
  Sẽ đập tan vương bá ngày phẩn nộ.

  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  Nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  ĐC: Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
          vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
          Ngay trước lúc hừng đông xuấy hiện
          tự lòng Cha, Cha đã sinh ra con.

   

 6. Thánh Vịnh 111 (112): Hạnh Phúc Người Công Chính
  ĐC: Phúc thay ai khao khát sống cuộc đời chính trực, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả chí toại lòng.

  Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
  những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.
  Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
  dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

  Gia đình họ phú quý giàu sang,
  đức công chính của họ tồn tại muôn đời.
  Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
  chiếu rọi kẻ ngay lành,
  đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

  Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
  biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.
  Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
  thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

  Họ không lo phải nghe tin dữ,
  hằng an tâm và tin cậy Chúa,
  luôn vững lòng không sợ hãi chi,
  và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

  Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
  đức công chính của họ tồn tại muôn đời,
  uy thế họ vươn cao rực rỡ.

  Thấy cảnh này ác nhân tức giận,
  nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon,
  ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  ĐC: Phúc thay ai khao khát sống cuộc đời chính trực, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả chí toại lòng.
   

 7. Thánh Ca Kh 19, 1-2.5-7: Hôn Lễ Chiên Thiên Chúa  
  ĐC: Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền.
  Những lời Người phán quyết
  Đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Nào ca ngợi Chúa đi,
  Hỡi tất cả tôi trung của chúa,
  Hỡi những ai lớn nhỏ
  Hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  Đã lên ngôi hiển trị:
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  Dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Vì nay ta đã tới ngày
  Cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa,
  Và Hiền Thê của Người
  Đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  ĐC: Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.
   

 8. Kinh Lạy Cha:
   

 9. 12  Kinh Kính Mừng - Dâng Chúa để kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria:
   

 10. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện:
   

 11. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 12. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa: Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 13. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I & Đáp Ca

  b: Bài Đọc II & ALLELUIA

  c: Phúc Âm
   

 14. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:  Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)

   

 15. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 16. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB:
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 17. Lời Cầu Nguyện Chung:

  Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành, nào ta hoan hỷ đến với Người và tin tưởng cầu xin:

  - Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nghe lời chúng con cầu khẩn.

  Chúa đã ban Thánh Thần cho các môn đệ Đức Kitô, để các ngài đi rao giảng danh Chúa cho muôn dân và xây dựng Hội Thánh trên hoàn cầu.
  - Xin Thánh Thần hằng ban ơn trợ lực cho Hội Thánh khắp nơi.

  Ngày hôm nay Chúa quy tụ mọi người tín hữu để tưởng niệm Đức Kitô phục sinh.
  - Xin cho lòng tin chúng con nhờ đó mà được thêm vững mạnh.

  Xin nhớ đến những cộng đoàn không thể tụ họp nhân danh Chúa.
  - Để giữa cơn thử thách ngặt nghèo, họ vẫn sống hiệp thông với nhau.

  Chúng con dâng lời cảm tạ Chúa nhờ Đức Kitô là tấm bánh bẻ ra để nuôi sống muôn dân.
  - Xin cho chúng con biết thật tình chia sẻ với những ai khó nghèo.

  Chúng con cầu nguyện cho những anh chị em đã lìa cõi thế.
  - Họ đã thành con cái Chúa nhờ nước và Thansh Thần, thì xin cho họ đạt tới phúc trường sinh.
   

 18. Hát Bàì Thánh Ca: "Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa" Dâng Mẹ:
   

 19. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng: (Xin Bấm Vào Đây)
   

 20. Kinh Cám Ơn:
  Kinh Cám Ơn
   

 21. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy  :
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 22. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt: