Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thnh Nữ Đồng Trinh Maria, l Mẹ rất nhn từ, xin hy nhớ xưa nay chưa từng nghe c người no chạy đến cng ức Mẹ, xin bầu chữa cứu gip m ức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.  Nhn v sự ấy, con lấy lng trng cậy than van, chạy đến sấp mnh xuống dưới chn ức Mẹ, l Nữ Đồng Trinh trn hết cc kẻ đồng trinh, xin ức Mẹ đoi đến con l kẻ tội lỗi.  Lạy Mẹ l Mẹ Cha Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con ku xin, một dủ lng thương m nhận lời con cng. Amen