Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††    Lễ Chúa Ba Ngôi     ††.•:*¨`*:•. ††

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: ý chỉ cầu nguyện cho hết mọi Linh Hồn:

 2. Hát Bài Thánh Ca Dâng Chúa

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Thánh Thi:

  Lời ca hát, nguyện dâng lên Thánh Phụ,

  Vì công trình sáng tạo Chúa làm nên,

  Là bài thơ xưng tụng Ðấng nhân hiền:

  Ôi hùng vĩ, công trình Ngôi Thánh Phụ!

  Lời khen ngợi, lòng trào dâng Thánh Tử,

  Thập giá Ngài giải thoát mọi sinh linh.

  Hy lễ đây cứu sống cả tạo thành:

  Quảng đại quá, hy lễ Ngôi Thánh Tử!

  Lời vinh tụng, kính mừng Thần Khí Chúa,

  Ngài xướng lên qua điệu hát cộng đoàn,

  Khúc ân tình vang dội khắp trần gian,

  Ôi huyền diệu, ân tình Thần Khí Chúa!

  Dâng điệu hát, dâng cung đàn muôn thuở

  Cho trọn niềm con thảo với Chúa Cha,

  Với Chúa Con: tình huynh đệ mặn mà,

  Và Thần Khí: lửa mến yêu tha thiết.
   

 5. Thánh Vịnh 109 (110),1-5.7: Đức Kitô Là Vua và Thượng Tế
  ĐC:
  Lạy Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, là Ba Ngôi muôn trùng cao cả, là Thiên Chúa chân thật trường tồn.

  Sấm ngôn của Đức Chúa

  ngỏ cùng Chúa Thượng tôi

  "Bên hửu Cha đây, Con lên ngự trị
  để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.

  Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mỡ rộng
  Quyền vương đế của Ngài:
  Giửa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

  Đức Chúa phán bảo rằng:
  "Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
  Vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

  Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  Tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

  Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Người sẽ chẳng rút lơì,
  Rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  Theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

  Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hửu Ngài
  Sẽ đập tan vương bá ngày phẩn nộ.

  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  Nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  ĐC: Lạy Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, là Ba Ngôi muôn trùng cao cả, là Thiên Chúa chân thật trường tồn.
   

 6. Thánh Vịnh 113A (114): Chúa Giải Thoát It-ra-en ra khỏi Ai Cập
  ĐC:
  Lạy Ba Ngôi cực thánh, xin giải thoát, xin cứu độ chúng con, và ban cho được sống muôn đời.

  Thuở It-ra-en ra khỏi Ai-cập,
  Thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang,
  Thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự,
  It-ra-en nên lãnh địa của Người.

  Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy,
  Sông Gio-đan cũng chảy ngược giòng.
  Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót,
  Như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.

  Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy?
  Gio-đan hỡi! cớ chi chảy ngược dòng?
  Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên?
  Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu?

  Trước Thánh Nhan Chúa, hỡi địa cầu, hãy rung chuyển,
  Trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cóp,
  Người biến đá tảng thành hồ ao,
  Và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  ĐC: Lạy Ba Ngôi cực thánh, xin giải thoát, xin cứu độ chúng con, và ban cho được sống muôn đời.
   

 7. Hát Kinh Vinh Danh
  Kinh Vinh Danh 1  hoặc  Kinh Vinh Danh 2
   

 8. Thánh Ca Kh 19, 1-2.5-7: Hôn Lễ Chiên Thiên Chúa  
  ĐC: Thánh! Thánh! Chí Thánh! Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Ðấng đã có, hiện có, và đang tới.

  Ha-lê-lui-a!  Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền.
  Những lời Người phán quyết
  Đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Nào ca ngợi Chúa đi,
  Hỡi tất cả tôi trung của chúa,
  Hỡi những ai lớn nhỏ
  Hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  Đã lên ngôi hiển trị:
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  Dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.

  Ha-lê-lui-a!  Vì nay ta đã tới ngày
  Cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa,
  Và Hiền Thê của Người
  Đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  ĐC: Thánh! Thánh! Chí Thánh! Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Ðấng đã có, hiện có, và đang tới.
   

 9. Kinh Lạy Cha 
   

 10. 12 Kinh Kính Mừng
   

 11. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện
   

 12. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 13. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 14. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I & Đáp Ca & ALLELUIA

  b: Bài Đọc II & ALLELUIA

  c: Phúc Âm

   

 15. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
   

 16. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 17. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 18. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB 
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 19. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Mẹ
   

 20. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng: (Xin Bấm Vào Đây):
   

 21. Kinh Cám Ơn
  Kinh Cám Ơn
   

 22. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 23. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC