Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-
 

   Cầu Cho Các Linh Hồn  

 

Mở Nhạc Hiệu HATC.

 1. Mở Đầu Bài Thánh Ca Cầu Hồn.
   

 2. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần.
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 3. Lời Nguyện Khai Mạc:
  Lạy Chúa, là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con phó thác các linh hồn
  , mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa.  Xin cho các linh hồn, mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được bước qua sự chết bình an và được vào cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa. Xin lấy lượng từ bi nhân hậu mà tha thứ mọi lỗi lầm mà các linh hồn đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen
   

 4. Lời Chúa: (KH 20:11-21:1)
  Bài trích sách Khải Huyền của thánh Gioan tông đồ.
  Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy Ðấng ngự trên đó. Ðất và trời biến mất trước mặt Người, không để lại dấu vết.
   Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn; rồi một cuốn khác cũng đã mở ra: đó là Sổ Trường Sinh. Các người chết được xét xử tuỳ theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách.
  Biển trả lại những người chết nó đang giữ; Tử thần và Âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tuỳ theo các việc đã làm.
   Tử thần và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai. Ai không có tên ghi trong Sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa.
  Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa.
  Đó Là Lời Chúa - Tạ Ơn Chúa
   

 5. Thánh Vịnh 120 - "Đức Chúa Là Đấng Bảo Vệ Dân"
  Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.
  Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
  ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao?
  Ơn phù hộ tôi đến từ Ðức Chúa,
  là Ðấng dựng nên cả đất trời.
  Xin Ðấng gìn giữ bạn
  đừng để bạn lỡ chân trật bước,
  xin Người chớ ngủ quên.
  Ðấng gìn giữ Ít-ra-en,
  lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!
  Chính Chúa là Ðấng canh giữ bạn,
  chính Chúa là Ðấng vẫn chở che,
  Người luôn luôn ở gần kề.
  Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
  đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.
  Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
  giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.
  Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
  từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.
   

 6. Bài Thánh Ca: Trông Cậy Chúa (midi) OR Trông Cậy Chúa (Karafun)
   

 7. Thánh Vịnh 130 - "Tiếng Kêu Từ Vực Thẳm"
  Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng!
  Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài,
  lạy
  Chúa, muôn lạy Chúa,
  xin Ngài nghe tiếng con.
  Dám xin Ngài lắng tai để ý.
  Nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
  Ôi lạy
  Chúa , nếu như Ngài chấp tội,
  nào có ai đứng vững được chăng?
  Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
  để chúng con biết kính sợ Ngài.
  Mong đợi
  Chúa , tôi hết lòng mong đợi,
  cậy trông ở lời Người. 
  Hồn tôi trông chờ Chúa,
  hơn lính canh mong đợi hừng đông,
  trông cậy
  Chúa đi, Ít-ra-en hỡi,
  bởi
  Chúa luôn từ ái một niềm,
  ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
  Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
  cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng!
   

 8. Thánh Ca Philip 2:6-11
  Như Chúa Cha làm cho kẻ chết chỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người ban sự sống cho những ai Người muốn.
  Ðức Giêsu Kitô

  vốn dĩ là Thiên Chúa

  mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì

  địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

  nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang

  mặc lấy thân nô lệ,

  trở nên giống phàm nhân

  sống như người trần thế.

  Người lại còn hạ mình,

  vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

  chết trên cây thập tự.

  Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

  và tặng ban danh hiệu

  trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

  Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu,

  cả trên trời dưới đất

  và trong nơi âm phủ,

  muôn vật phải bái quỳ;

  và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

  mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:

  "Ðức Giêsu Kitô là Chúa".

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Như Chúa Cha làm cho kẻ chết chỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người ban sự sống cho những ai Người muốn.
   

 9. Kinh Lạy Cha 
   

 10. 12  Kinh Kính Mừng - Mời các anh chị đọc 1 Kinh Kính Mừng dâng Chúa để kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria:

 11. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện
   

 12. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 13. Hát Phần 1 Bài: Lắng Nghe Tiếng Chúa  Karafun

  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)
   

 14. Phúc Âm:  Bàn Tiệc Lời Chúa
   

 15. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:  Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)

   

 16. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 17. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 18. Lời Nguyện:
  1. Lạy Chúa, Chúa đã phán những ai tin vào Ngài sẽ chẳng bao giờ chết, xin Chúa đoái thương đến các linh hồn khi còn sống là những người đã tin và chịu Mình Máu Thánh Chúa, xin cho các linh hồn được hưởng phúc trường sinh muôn đời nhờ ơn Cứu độ và Lòng thương xót của Chúa.
  Chúng con cầu xin Chúa. Thưa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.

  2. Lạy Chúa, Chúa phán rằng: "ai xin thì sẽ được, ai gõ thì sẽ mở cho", ngày hôm nay chúng con hiệp nhất cầu nguyện, và tạ ơn thay cho các linh hồn, xin Chúa đoái thương nhận những lời cầu xin chân thành của chúng con và đem các linh hồn về Thiên Đàng với Chúa.
  Chúng con cầu xin Chúa. Thưa...Xin Chúa nhậm lời chúng con.


  3. Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc cho gia đình anh chị em của chúng con, để chúng con luôn biết giữ gìn gương đức tốt lành của tổ tiên chúng con. Xin cho mọi gia đình chúng con sống hòa thuận, yêu thương, tha thứ và chấp nhận nhau trong tình yêu thương của Chúa.
  Chúng con cầu xin Chúa. Thưa: Xin Chúa nhận lời chúng con.

   

 19. Hát Bàì Thánh Ca Cầu Dâng Lên Mẹ
  Từ Chốn Luyện Hình, Xin Mẹ Thương, Từ Chốn Tối Tăm
   

 20. Kinh Xin Lòng Thương Xót Chúa
  Kinh Xin Lòng Thương Xót Chúa
   

 21. Kinh Bởi Lời
  Lạy Ðức Chúa Giêsu xưa bởi Lời mà xuống thế gian, 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho các hinh hồn  đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.
   

 22. Kinh Vực Sâu
  Kinh Vực Sâu

 23. Lời Nguyện Kết
  Lạy Chúa rất nhân từ, chúng con phó dâng các linh hồn trong tay Chúa. Xin thương tình ban cho tôi tớ Chúa được an nghỉ trong lòng nhân ái của Chúa, và xin Chúa an ủi, nâng đỡ cho những người thân bằng quyến thuộc là những người còn ở lại. Xin cho họ luôn vững lòng cậy trông nơi tình yêu bao la của Chúa. Amen.
   

 24. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 25. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC