Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††   Kính Các Thánh Nam Nữ   ††.•:*¨`*:•. ††

 

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện và cho những các Linh Hồn:

 2. Hát Bài Thánh Ca Các Thánh. (Khải Hoàn Ca, Đẹp Thay, Bài Ca Ngàn Trùng)
   

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần:
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Thánh Thi:

  Lạy Chúa Kitô, Vị Cứu Tinh

  Xin Ngài nghe tiếng Mẹ Đồng Trinh

  Nài van lượng cả hằng thương đoái

  Gìn giữ bề tôi mãi an lành.

  Xin đạo thiên binh đầy phúc lộc

  Ngày đêm hầu cận Chúa muôn loài

  Khu trừ vĩnh viễn điều ác hại

  Hiện thời, quá khứ, hoặc tương lai.

  Ngửa trông toàn thể hàng ngôn sứ,

  Trân trọng nài van bậc tông đồ

  Nguyện giúp cầu thay cho người thế

  Hưởng nguông cứu độ Chúa Kitô.

  Các bậc anh hùng từng tuẫn giáo

  Cùng chư liệt vị đã hy sinh,

  Xin hằng trợ giúp luôn cầu nguyện

  Đưa dẫn chúng tôi tới thiên đình.

  Các vị nữ trinh cùng ẩn sĩ

  Giữa triều ánh sáng thật huy hoàng

  Cầu cho phận mỏng người tục lụy

  Thoát cảnh đọa đày hưởng vinh quang.

  Kính mời chư thánh hội về đây

  Thượng tiến Ba Ngôi đoản khúc này,

  Xin hẹn ngày nao lìa thế tạm

  Đời đời ta cử nhạc thiên thai.
   

 5. Thánh Vịnh 109: 
  Tôi thấy một đoàn người rất đông, không tài nào đếm nổi.
  Họ từ khắp muôn dân muôn nước, về đây tụ họp trước ngai vàng

  Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA

  ngỏ cùng Chúa Thượng tôi:

  “Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

  để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con."

  Từ Xi-on, ĐỨC CHÚA sẽ mở rộng

  quyền vương đế của Ngài:

  Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

  Đức Chúa phán bảo rằng:

  "Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh,

  vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

  Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

  tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

  ĐỨC CHÚA đã một lần thề ước,

  Người sẽ chẳng rút lời,

  rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

  theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

  Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài

  sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ,

  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

  nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Tôi thấy một đoàn người rất đông, không tài nào đếm nổi.
  Họ từ khắp muôn dân muôn nước, về đây tụ họp trước ngai vàng
   

 6. Thánh Vịnh 115:  
  Chúa đã thử các ngài và thấy la xứng đáng.
  Vì thế, chính tay Ngài đã ban tặng các ngài phần thưởng trên thiên quốc.

  Tôi đã tin cả khi mình đã nói:

  “Ôi nhục nhã ê chề!” *

  Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng:

  “Mọi người đều giả dối!”

  Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ

  Vì mọi ơn lành Người đã ban cho? *

  Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ

  Và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

  Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,

  Trước toàn thể dân Người. *

  Đối với Chúa thật là đắt giá

  Cái chết của những ai trung hiếu với Người.

  Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,

  Tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *

  Xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

  Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn

  Và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

  Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,

  Trước toàn thể dân Người, *

  Tại khuôn viên đền Chúa,

  Giữa lòng người, hỡi Giêrusalem!
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Chúa đã thử các ngài và thấy la xứng đáng.
  Vì thế, chính tay Ngài đã ban tặng các ngài phần thưởng trên thiên quốc.

   

 7. Hát Kinh Vinh Danh
  Kinh Vinh Danh 1  or  Kinh Vinh Danh 2

 8. Thánh Ca Kh 4:11; 5:9,10,12:
  Lạy Chúa là thiên chúa chúng con thờ, Ngài đã đổ máu đào chuộc lấy chúng con, thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Và Ngài làm cho chúng con thành một dân tộc thánh một vương quốc để phụng sự và tôn vinh Thiên Chúa chúng con thờ.

  "Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

  Ngài xứng đáng lãnh nhận

  vinh quang, danh dự và uy quyền,

  vì Ngài đã dựng nên muôn vật,

  và do ý Ngài muốn,

  mọi loài liền có và được dựng nên."

  Lạy Chúa Kitô,

  "Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời

  và mở ấn niêm phong,

  vì Ngài đã bị giết

  và đã lấy máu đào

  chuộc về cho Thiên Chúa

  muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,

  thuộc mọi nước, mọi dân.

  Ngài cũng làm cho họ

  thành một vương quốc, thành những tư tế,

  để phụng thờ Thiên Chúa chúng con,

  và họ sẽ làm chủ mặt đất này."

  "Con Chiên đã bị giết

  nay xứng đáng lãnh nhận

  phú quý và uy quyền,

  khôn ngoan cùng sức mạnh,

  danh dự với vinh quang,

  và muôn lời cung chúc."
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Lạy Chúa là thiên chúa chúng con thờ, Ngài đã đổ máu đào chuộc lấy chúng con, thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Và Ngài làm cho chúng con thành một dân tộc thánh một vương quốc để phụng sự và tôn vinh Thiên Chúa chúng con thờ.

   

 9. Kinh Lạy Cha
   

 10. 12  Kinh Kính Mừng - Mời các anh chị đọc 1 Kinh Kính Mừng dâng Chúa để kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria:
   

 11. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện
   

 12. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 13. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 14. Đọc Phúc Âm  Bàn Tiệc Lời Chúa
   

 15. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)

   

 16. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 17. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 18. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB 
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 19. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Mẹ
   

 20. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng:
  (Xin Bấm Vào Đây - Phần 1)          (Xin Bấm Vào Đây - Phần 2)

   

 21. Kinh Cám Ơn 
  Kinh Cám Ơn
   

 22. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 23. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt 

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC