Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††    Chúa Nhật I Mùa Chay    ††.•:*¨`*:•. ††

Nếu Bạn Nhận Biết Ân Huệ Ngài Ban Tặng
Hãy Sám Hối, Ăn Năn Và Tin Tưởng Vào Tin Mừng

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện cho những các Linh Hồn

 2. Hát Bài Thánh Ca Mùa Chay. 

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Thánh Thi:

  Lạy Đấng Hóa Công xin đoái nhận,
  Nỗi lòng con cái khấn nguyện đây;
  Lời kinh thấm lệ cùng dâng Chúa,
  Suốt cả Mùa Chay thánh thiện này.

   

  Cõi lòng người thế Chúa lạ chi,
  Biết sức phàm nhân chẳng là gì;
  Xin hãy bao dung người sám hối,
  Chúa nỡ lòng nào đuổi xua đi.

   

  Tội lỗi ngập đầu khôn xiết kể,
  Cung xưng hầu được Chúa thứ tha;
  Ngàn muôn thương tích xin cứu chữa,
  Để hiển danh Ngài khắp gần xa.

   

  Chỉ bảo đoàn con biết hãm mình,
  Tinh thần vững mạnh bởi hy sinh;
  Hồn thiêng tắm gội nguồn ân tứ,
  Rửa hết bùn nhơ sạch tội tình.

   

  Tay chắp gối quỳ lòng tha thiết,
  Nài xin Chúa cả khấng nghe lời,
  Đoàn con nhờ phúc mùa chay tịnh,
  No thỏa ân tình mãi an vui.

   

 5. Thánh Vịnh 109: Đức Kitô Là Vua Các Thượng Tế 
  Ngươi phải bái lạy Thiên Chúa là Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình Người.

  Sấm ngôn của Ðức Chúa

  ngỏ cùng Chúa Thượng tôi:

  "Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,) *

  để rồi bao địch thù,

  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

   

  Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng

  quyền vương đế của Ngài: *

  Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

   

  Ðức Chúa phán bảo rằng:

  "Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,

  vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

   

  "Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

  tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

   

  Ðức Chúa đã một lần thề ước,

  Người sẽ chẳng rút lời, *

  rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

  theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

   

  Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài

  sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

   

  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

  nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Ngươi phải bái lạy Thiên Chúa là Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình Người.
   

 6. Thánh Vịnh 113a: Chúa Giải Thoát It-Ra-En Ra Khỏi Ai Cập  
  Ðây là lúc Chúa thi ân, đây là ngày Chúa cứu độ.

  Thuở It-ra-en ra khỏi Ai-cập,
  thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang,*
  thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự,
  It-ra-en nên lãnh địa của Người.

   

  Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy,
  sông Gio-đan cũng chảy ngược giòng.*
  Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót,
  như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.

   

  Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy?
  Gio-đan hỡi! cớ chi chảy ngược dòng?
  Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên?
  Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu?

   

  Trước Thánh Nhan Chúa, hỡi địa cầu, hãy rung chuyển,
  trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cóp,*
  Người biến đá tảng thành hồ ao,
  và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Ðây là lúc Chúa thi ân, đây là ngày Chúa cứu độ.
   

 7. Ca Vịnh Tc 1Pr. 2,21-24: Đức Kitô, Tôi Trung Của Thiên Chúa, Đã Tự Nguyện Chịu Đau Khổ.
  Này chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, và những gì các ngôn sứ đã viết về Con Người đều sẽ nên ứng nghiệm.

  Ðức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em,

  để lại một gương mẫu

  cho anh em dõi bước theo Người.

   

  Người không hề phạm tội;

  chẳng ai thấy miệng Người

  nói một lời gian dối.

   

  Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại,

  chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; *

  nhưng một bề phó thác

  cho Ðấng xét xử công bình.

   

  Tội lỗi của chúng ta,

  chính Người đã mang vào thân thể

  mà đưa lên cây thập giá, *

  để một khi đã chết đối với tội,

  chúng ta sống cuộc đời công chính.

   

  Vì Người phải mang những vết thương

  mà anh em đã được chữa lành.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Này chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, và những gì các ngôn sứ đã viết về Con Người đều sẽ nên ứng nghiệm.
   

 8. Kinh Lạy Cha 
   

 9. 12 Kinh Kính Mừng
   

 10. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện
   

 11. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 12. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 13. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I & Đáp Ca

  b: Bài Đọc II & Câu Xướng

  c: Phúc Âm

   

 14. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
   

 15. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 16. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 17. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB 
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 18. Lời Cầu Nguyện Chung:
  Thiên Chúa là Cha nhân từ, đã sai Ngôi Lời đến ban mầm sống bất diệt cho dân riêng Người được tái sinh. Vậy, chúng ta hãy ca tụng Người và tha thiết cầu nguyện:

  - Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con.

  Lạy Chúa nhân từ, chúng con cầu xin cho toàn thể dân Chúa, xin Chúa thương chấp nhận,

  - Để cho mọi người biết khao khát lời Chúa, hơn là lương thực trần gian.

  Xin cho chúng con biết thực tình yêu thương hết mọi người, không kỳ thị thiên tư,

  - Để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình thịnh vượng.

  Xin thương đến những người sẽ được tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy,

  - Để họ nên những phần tử nhiệt thành của Giáo Hội.

  Chúa đã sai ngôn sứ Giô-na đến kêu gọi dân Ni-ni-vê ăn năn hối cải,

  - Xin dùng lời Chúa thôi thúc tội nhân trở về với Chúa.

  Những ai đã qua đời mang theo niềm hy vọng phục sinh, xin cho họ đến cùng Ðức Ki-tô,

  - Và vui hưởng nhan thánh Chúa muôn đời.
   

 19. Hát Bàì Thánh Ca: "Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa" Dâng Mẹ:
   

 20. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng (Xin Bấm Vào Đây):
   

 21. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 22. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC