Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††    Chúa Nhật III Mùa Chay    ††.•:*¨`*:•. ††

Nếu Bạn Nhận Biết Ân Huệ Ngài Ban Tặng
Đền Thờ Đích Thực Là Đức Kitô

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện cho những các Linh Hồn

 2. Hát Bài Thánh Ca Mùa Chay. 

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Thánh Thi:
  Lạy Đấng Hóa Công xin đoái nhận,
  Nỗi lòng con cái khấn nguyện đây;
  Lời kinh thấm lệ cùng dâng Chúa,
  Suốt cả Mùa Chay thánh thiện này.

   

  Cõi lòng người thế Chúa lạ chi,
  Biết sức phàm nhân chẳng là gì;
  Xin hãy bao dung người sám hối,
  Chúa nỡ lòng nào đuổi xua đi.

   

  Tội lỗi ngập đầu khôn xiết kể,
  Cung xưng hầu được Chúa thứ tha;
  Ngàn muôn thương tích xin cứu chữa,
  Để hiển danh Ngài khắp gần xa.

   

  Chỉ bảo đoàn con biết hãm mình,
  Tinh thần vững mạnh bởi hy sinh;
  Hồn thiêng tắm gội nguồn ân tứ,
  Rửa hết bùn nhơ sạch tội tình.

   

  Tay chắp gối quỳ lòng tha thiết,
  Nài xin Chúa cả khấng nghe lời,
  Đoàn con nhờ phúc mùa chay tịnh,
  No thỏa ân tình mãi an vui.

   

 5. Thánh Vịnh 109: Đức Kitô Là Vua Các Thượng Tế 
  Lạy Chúa là Thượng Ðế toàn năng xin giải thoát chúng con, để danh Ngài rạng rỡ; và ban cho có đủ thời giờ, để chúng con hối cải ăn năn.
  (Sấm ngôn của Ðức Chúa

  ngỏ cùng Chúa Thượng tôi:

  "Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,) *

  để rồi bao địch thù,

  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

   

  Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng

  quyền vương đế của Ngài: *

  Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

   

  Ðức Chúa phán bảo rằng:

  "Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,

  vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

   

  "Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

  tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

   

  Ðức Chúa đã một lần thề ước,

  Người sẽ chẳng rút lời, *

  rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

  theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

   

  Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài

  sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

   

  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

  nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Lạy Chúa là Thượng Ðế toàn năng xin giải thoát chúng con, để danh Ngài rạng rỡ; và ban cho có đủ thời giờ, để chúng con hối cải ăn năn.
   

 6. Thánh Vịnh 110: Sự Nghiệp Chúa Oai Phong Hiển Hách  
  Chúng con được hồng ân cứu chuộc nhờ bửu huyết của Ðức Ki-tô, là Con Chiên vẹn sạch tinh tuyền.

  Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa,

  trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.

   

  Việc Chúa làm quả thật lớn lao,

  người mộ mến ra công tìm hiểu, *

  Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,

  đức công chính của Người tồn tại thiên thu.

   

  Chúa đã truyền tưởng niệm

  những kỳ công của Người. *

  Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu.

   

  Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn;

  giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

   

  Sức mạnh việc Người làm,

  Người cho dân thấy rõ,

  khi tặng ban cho họ

  gia sản của chư dân.

   

  Những công trình tay Chúa thực hiện

  quả là chân thật và công minh. *

  Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn,

  bền vững đến muôn đời muôn thuở,

  căn cứ vào sự thật lẽ ngay.

   

  Người đem lại cho dân ơn giải thoát,

  thiết lập giao ước đến muôn đời. *

  Tôn danh Người thánh thiêng khả uý.

   

  Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.

  Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy. *

  Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Chúng con được hồng ân cứu chuộc nhờ bửu huyết của Ðức Ki-tô, là Con Chiên vẹn sạch tinh tuyền.
   

 7. Ca Vịnh Tc 1Pr 2,21-24: Đức Kitô, Tôi Trung Của Thiên Chúa, Đã Tự Nguyện Chịu Đau Khổ.
  Những bệnh hoạn tật nguyền của ta, thật Người mang lấy cả; bao nỗi thống khổ ta đáng chịu, Người đã rước vào thân.

  Ðức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em,

  để lại một gương mẫu

  cho anh em dõi bước theo Người.

   

  Người không hề phạm tội;

  chẳng ai thấy miệng Người

  nói một lời gian dối.

   

  Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại,

  chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; *

  nhưng một bề phó thác

  cho Ðấng xét xử công bình.

   

  Tội lỗi của chúng ta,

  chính Người đã mang vào thân thể

  mà đưa lên cây thập giá, *

  để một khi đã chết đối với tội,

  chúng ta sống cuộc đời công chính.

   

  Vì Người phải mang những vết thương

  mà anh em đã được chữa lành.
   

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Những bệnh hoạn tật nguyền của ta, thật Người mang lấy cả; bao nỗi thống khổ ta đáng chịu, Người đã rước vào thân.
   

 8. Kinh Lạy Cha 
   

 9. 12 Kinh Kính Mừng
   

 10. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện
   

 11. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 12. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 13. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I & Đáp Ca

  b: Bài Đọc II & Câu Xướng

  c: Phúc Âm

   

 14. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
   

 15. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 16. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 17. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB 
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 18. Lời Cầu Nguyện Chung:

  Thiên Chúa là Cha nhân từ, đã sai Ngôi Lời đến ban mầm sống bất diệt cho dân riêng Người được tái sinh. Vậy, chúng ta hãy ca tụng Người và tha thiết cầu nguyện:

  - Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con.

  Lạy Chúa nhân từ, chúng con cầu xin cho toàn thể dân Chúa, xin Chúa thương chấp nhận,

  - Để cho mọi người biết khao khát lời Chúa, hơn là lương thực trần gian.

  Xin cho chúng con biết thực tình yêu thương hết mọi người, không kỳ thị thiên tư,

  - Để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình thịnh vượng.

  Xin thương đến những người sẽ được tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy,

  - Để họ nên những phần tử nhiệt thành của Giáo Hội.

  Chúa đã sai ngôn sứ Giô-na đến kêu gọi dân Ni-ni-vê ăn năn hối cải,

  - Xin dùng lời Chúa thôi thúc tội nhân trở về với Chúa.

  Những ai đã qua đời mang theo niềm hy vọng phục sinh, xin cho họ đến cùng Ðức Ki-tô,

  - Và vui hưởng nhan thánh Chúa muôn đời.
   

 19. Hát Bàì Thánh Ca: "Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa" Dâng Mẹ:
   

 20. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng (Xin Bấm Vào Đây):
   

 21. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 22. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC