Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††    Chúa Nhật IV Mùa Chay    ††.•:*¨`*:•. ††

Nếu Bạn Nhận Biết Ân Huệ Ngài Ban Tặng
Ngài Đến Vì Yêu Thương và Giải Thoát Con Người Khỏi Tăm Tối

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện cho những các Linh Hồn
   

 2. Hát Bài Thánh Ca Mùa Chay. 

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Thánh Thi:

  Lạy Đấng Hóa Công xin đoái nhận,
  Nỗi lòng con cái khấn nguyện đây;
  Lời kinh thấm lệ cùng dâng Chúa,
  Suốt cả Mùa Chay thánh thiện này.

   

  Cõi lòng người thế Chúa lạ chi,
  Biết sức phàm nhân chẳng là gì;
  Xin hãy bao dung người sám hối,
  Chúa nỡ lòng nào đuổi xua đi.

   

  Tội lỗi ngập đầu khôn xiết kể,
  Cung xưng hầu được Chúa thứ tha;
  Ngàn muôn thương tích xin cứu chữa,
  Để hiển danh Ngài khắp gần xa.

   

  Chỉ bảo đoàn con biết hãm mình,
  Tinh thần vững mạnh bởi hy sinh;
  Hồn thiêng tắm gội nguồn ân tứ,
  Rửa hết bùn nhơ sạch tội tình.

   

  Tay chắp gối quỳ lòng tha thiết,
  Nài xin Chúa cả khấng nghe lời,
  Đoàn con nhờ phúc mùa chay tịnh,
  No thỏa ân tình mãi an vui.

   

 5. Thánh Vịnh 109: Đức Kitô Là Vua Các Thượng Tế 
  Chính Người được Chúa Trời đặt làm Ðấng xét xử kẻ sống và kẻ chết.

  (Sấm ngôn của Ðức Chúa

  ngỏ cùng Chúa Thượng tôi:

  "Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,) *

  để rồi bao địch thù,

  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

   

  Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng

  quyền vương đế của Ngài: *

  Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

   

  Ðức Chúa phán bảo rằng:

  "Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,

  vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

   

  "Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

  tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

   

  Ðức Chúa đã một lần thề ước,

  Người sẽ chẳng rút lời, *

  rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

  theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

   

  Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài

  sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

   

  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

  nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Chính Người được Chúa Trời đặt làm Ðấng xét xử kẻ sống và kẻ chết.
   

 6. Thánh Vịnh 111: Hạnh Phúc Người Công Chính  
  Phúc thay người vì Chúa mà hay thông cảm, sẽ không bị chuyển lay bao giờ.

  Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,

  những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. *

  Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,

  dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

   

  Gia đình họ phú quý giàu sang,

  đức công chính của họ tồn tại muôn đời. *

  Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng

  chiếu rọi kẻ ngay lành:

  đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

   

  Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,

  biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. *

  Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,

  thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

   

  Họ không lo phải nghe tin dữ,

  hằng an tâm và tin cậy Chúa, *

  luôn vững lòng không sợ hãi chi

  và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

   

  Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,

  đức công chính của họ tồn tại muôn đời, *

  uy thế họ vươn cao rực rỡ.

   

  Thấy cảnh này ác nhân tức giận,

  nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon, *

  ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Phúc thay người vì Chúa mà hay thông cảm, sẽ không bị chuyển lay bao giờ.
   

 7. Ca Vịnh Tc 1Pr. 2,21-24: Đức Kitô, Tôi Trung Của Thiên Chúa, Đã Tự Nguyện Chịu Đau Khổ.
  Thiên Chúa đã thực hiện đúng như điều Người từng loan báo qua miệng toàn thể ngôn sứ của Người rằng Ðức Ki-tô phải chịu đau khổ.

  Ðức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em,

  để lại một gương mẫu

  cho anh em dõi bước theo Người.

   

  Người không hề phạm tội;

  chẳng ai thấy miệng Người

  nói một lời gian dối.

   

  Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại,

  chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; *

  nhưng một bề phó thác

  cho Ðấng xét xử công bình.

   

  Tội lỗi của chúng ta,

  chính Người đã mang vào thân thể

  mà đưa lên cây thập giá, *

  để một khi đã chết đối với tội,

  chúng ta sống cuộc đời công chính.

   

  Vì Người phải mang những vết thương

  mà anh em đã được chữa lành.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Thiên Chúa đã thực hiện đúng như điều Người từng loan báo qua miệng toàn thể ngôn sứ của Người rằng Ðức Ki-tô phải chịu đau khổ.
   

 8. Kinh Lạy Cha 
   

 9. 12 Kinh Kính Mừng
   

 10. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện
   

 11. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 12. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 13. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I & Đáp Ca

  b: Bài Đọc II & Câu Xướng

  c: Phúc Âm

   

 14. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
   

 15. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 16. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 17. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB 
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 18. Lời Cầu Nguyện Chung:

  Ðức Ki-tô là Thầy và Thủ Lãnh của chúng ta, đã đến phục vụ và thi ân giáng phúc cho tất cả mọi người. Vậy chúng ta hãy dâng lời cảm tạ và khiêm tốn cầu xin:

  - Lạy Chúa, xin viếng thăm cộng đoàn Hội Thánh.

  Xin Chúa trợ giúp các Giám Mục và Linh Mục trong Hội Thánh, là những người được Chúa trao nhiệm vụ lãnh đạo dân Chúa.

  - Để nhờ ơn Chúa, các ngài đưa mọi người đến cùng Chúa Cha.

  Xin sai thiên thần đến phù hộ những người lữ khách.

  - Để họ tránh khỏi những nguy hiểm dọc đường.

  Xin dạy chúng con biết phục vụ anh em.

  - Noi gương Chúa là Ðấng xưa đã đến, không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ mọi người.

  Xin cho trong mỗi cộng đoàn, ai nấy đều biết sống tình huynh đệ và tương trợ lẫn nhau.

  - Để xây dựng thành một xã hội tốt đẹp và bền vững.

  Xin thương đến tất cả mọi người quá cố.

  - Cho họ hưởng ánh sáng Tôn Nhan.
   

 19. Hát Bàì Thánh Ca: "Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa" Dâng Mẹ:
   

 20. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng (Xin Bấm Vào Đây):
   

 21. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 22. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC