Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††    Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả    ††.•:*¨`*:•. ††

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện cho những các Linh Hồn

  1a. Kinh Năm Đức Tin (Xin Bấm Vào Đây)

 2. Hát Bài Thánh Ca Các Thánh. (ex: Đẹp Thay, Bài Ca Ngàn Trùng)

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Thánh Thi:

  Thân lạy thánh Gio-an kính ái

  Nguyện xin ngài thanh tẩy chúng tôi

  Ðáng dâng lên một đôi lời

  Tán dương sự nghiệp cao vời thánh nhân.

  Từ cao thẳm, sứ thần của Chúa

  Ðến báo cho thân phụ ngài hay

  Người con sinh hạ mai ngày

  Sẽ nên cao cả không ai sánh bằng.

  Và mặc khải rõ ràng tên tuổi,

  Ðời trẻ thơ một chuỗi lạ kỳ,

  Tâm tình, ngôn ngữ, hành vi

  Xưng ngôi Tẩy Giả, đáng vì Tiền Hô.

  Vì thân phụ chẳng cho là thực,

  Bị câm không nói được một lời,

  Mãi khi ngài đã chào đời,

  Bỗng nhiên mở miệng cho người nói năng.

  Thuở thai nhi ngài từng nhận diện

  Vua vi hành đến viếng thần dân,

  Công này thánh hóa song thân

  Trở thành ngôn sứ góp phần tiên tri.

  Toàn thiên quốc gối quỳ cảm tạ

  Trước ngai vàng một Chúa Ba Ngôi,

  Chúng con khẩn nguyện lòng trời

  Mưa ơn xá tội cho tươi mát lòng.

   

 5. Thánh Vịnh 14:

  Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an.

  Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,

  được ở trên núi thánh của Ngài?

   

  Là kẻ sống vẹn toàn,

  luôn làm điều ngay thẳng,

  bụng nghĩ sao nói vậy,

  miệng lưỡi chẳng vu oan,

   

  không làm hại người nào,

  chẳng làm ai nhục nhã,

  coi khinh phường gian ác,

  trọng ai kính Chúa Trời,

   

  lỡ thề mà bị thiệt,

  thì cũng chẳng rút lời,

  cho vay không đặt lãi,

  chẳng nhận quà hối lộ

  mà hại đến người ngay.

   

  Phàm ai làm những điều này

  không hề nao núng chuyển lay bao giờ.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an.
   

 6. Thánh Vịnh 111:

  Người đến để làm chứng cho sự thật.

  Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,

  những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. *

  Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,

  dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

   

  Gia đình họ phú quý giàu sang,

  đức công chính của họ tồn tại muôn đời. *

  Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng

  chiếu rọi kẻ ngay lành:

  đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

   

  Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,

  biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. *

  Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,

  thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

   

  Họ không lo phải nghe tin dữ,

  hằng an tâm và tin cậy Chúa, *

  luôn vững lòng không sợ hãi chi

  và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

   

  Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,

  đức công chính của họ tồn tại muôn đời, *

  uy thế họ vươn cao rực rỡ.

   

  Thấy cảnh này ác nhân tức giận,

  nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon, *

  ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Người đến để làm chứng cho sự thật.
   

 7. Hát Kinh Vinh Danh:
  Kinh Vinh Danh 1  or  Kinh Vinh Danh 2
   

 8. Thánh Ca Khải Huyền:

  Ông Gio-an là ánh đèn rực sáng.

  Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,

  sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! *

  Lạy Ðức Vua trị vì muôn nước,

  đường lối Ngài quả chân thật công minh!

   

  Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa,

  ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài, *

  vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn!

   

  Người muôn nước sẽ về

  phủ phục trước Tôn Nhan, *

  vì ai ai cũng đều thấy rõ

  những phán quyết công minh của Ngài.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men

  Ông Gio-an là ánh đèn rực sáng.
   

 9. Kinh Lạy Cha 
   

 10. 12  Kinh Kính Mừng - Kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria:
   

 11. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện
   

 12. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ

   

 13. Hát Phần 1 Bài: Lắng Nghe Tiếng Chúa  Karafun

  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)
   

 14. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I & Đáp Ca

  b: Bài Đọc II & ALLELUIA

  c: Phúc Âm
   

 15. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:  Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)

   

 16. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 17. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 18. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB 
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 19. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Mẹ:
   

 20. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng: (Xin Bấm Vào Đây):
   

 21. Kinh Cám Ơn 
  Kinh Cám Ơn
   

 22. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 23. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC