Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††   Lễ Kính Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết   ††.•:*¨`*:•. ††

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện cho hết mọi Linh Hồn:

 2. Hát Bài Thánh Ca Các Thánh. (Khải Hoàn Ca, Đẹp Thay, Bài Ca Ngàn Trùng)

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần:
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Thánh Thi:

  Thân lạy thánh Gio-an kính ái

  Nguyện xin ngài thanh tẩy chúng tôi

  Ðáng dâng lên một đôi lời

  Tán dương sự nghiệp cao vời thánh nhân.

  Từ cao thẳm, sứ thần của Chúa

  Ðến báo cho thân phụ ngài hay

  Người con sinh hạ mai ngày

  Sẽ nên cao cả không ai sánh bằng.

  Và mặc khải rõ ràng tên tuổi,

  Ðời trẻ thơ một chuỗi lạ kỳ,

  Tâm tình, ngôn ngữ, hành vi

  Xưng ngôi Tẩy Giả, đáng vì Tiền Hô.

  Vì thân phụ chẳng cho là thực,

  Bị câm không nói được một lời,

  Mãi khi ngài đã chào đời,

  Bỗng nhiên mở miệng cho người nói năng.

  Thuở thai nhi ngài từng nhận diện

  Vua vi hành đến viếng thần dân,

  Công này thánh hóa song thân

  Trở thành ngôn sứ góp phần tiên tri.

  Toàn thiên quốc gối quỳ cảm tạ

  Trước ngai vàng một Chúa Ba Ngôi,

  Chúng con khẩn nguyện lòng trời

  Mưa ơn xá tội cho tươi mát lòng.

   

 5. Thánh Vịnh 114:

  Chúa phán :Ðừng sợ chúng, vì Ta ở cùng ngươi."

  Lòng tôi yêu mến Chúa,

  vì CHÚA đã nghe tiếng tôi khẩn nài,
  Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu.
  Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt,
  lưới âm ty chụp xuống trên mình.
  Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh CHÚA:
  "Ôi lạy CHÚA, xin cứu gỡ mạng con! "
  CHÚA là Đấng nhân từ chính trực,
  Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương,
  hằng gìn giữ những ai bé mọn,
  tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi.
  Hồn tôi hỡi, thôi bình tĩnh lại,
  vì trên ngươi, CHÚA đã xuống ơn lành;
  Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết,
  giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ,
  ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân.
  Tôi sẽ bước đi trước mặt Người
  trong cõi đất dành cho kẻ sống.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Chúa phán :Ðừng sợ chúng, vì Ta ở cùng ngươi."
   

 6. Thánh Vịnh 115:
  Vua Hê-rô-đê sai một vệ binh vào nhà tìm chém đầu ông Gio-an.

  Tôi đã tin cả khi mình đã nói:

  "Ôi nhục nhã ê chề! "

  Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng:

  "Mọi người đều giả dối! "

  Biết lấy chi đền đáp CHÚA bây giờ

  vì mọi ơn lành Người đã ban cho?

  Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ

  và kêu cầu thánh danh ĐỨC CHÚA.

  Lời khấn nguyền với CHÚA, tôi xin giữ trọn,

  trước toàn thể dân Người.

  Đối với CHÚA thật là đắt giá

  cái chết của những ai trung hiếu với Người.

  Vâng lạy CHÚA, thân này là tôi tớ,

  tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài,

  xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

  Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn,

  và kêu cầu thánh danh ĐỨC CHÚA.

  Lời khấn nguyền với CHÚA, tôi xin giữ trọn,

  trước toàn thể dân Người,

  tại khuôn viên đền CHÚA,

  giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem!

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Vua Hê-rô-đê sai một vệ binh vào nhà tìm chém đầu ông Gio-an.
   

 7. Hát Kinh Vinh Danh:
  Kinh Vinh Danh 1  or  Kinh Vinh Danh 2
   

 8. Thánh Ca Kh 4:11- 5:9,10,12
  Các môn đệ ông Gio-an đến lấy thi hài ông và mai táng trong mồ.

  Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con.

  Ngài xứng đáng lãnh nhận

  vinh quang, danh dự, và uy quyền.

  Vì Ngài đã dựng nên muôn vật

  Và do ý muốn Ngài.

  Mọi loài liền có và được dựng nên.

  Lạy Chúa Kitô, Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách trời

  Và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết

  Và lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa

  Muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,

  Thuộc mọi nước mọi dân.

  Người cũng làm cho họ

  Thành một vương quốc, thành những tư tế

  Để phụng thờ Thiên Chúa chúng con

  Và họ sẽ làm chủ mặt đất này

  Con Chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận

  Phú quý và uy quyền

  Khôn ngoan cùng sức mạnh

  Danh dự với vinh quang

  Và muôn lời chúc tụng tôn vinh.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men

  Các môn đệ ông Gio-an đến lấy thi hài ông và mai táng trong mồ.
   

 9. Kinh Lạy Cha:
   

 10. 12  Kinh Kính Mừng: - Mời các anh chị đọc 1 Kinh Kính Mừng dâng Chúa để kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria:

 11. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện:

 12. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ

 13. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa: 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)


 14. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I & Đáp Ca & ALLELUIA

  b: Phúc Âm


 15. Hát tiếp ĐK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa :
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)

   

 16. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 17. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị:
   

 18. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB 
  Dâng Lời Nguyện Trong Web


 19. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Mẹ:
   

 20. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng (Xin Bấm Vào Đây):
   

 21. Kinh Cám Ơn:
  Kinh Cám Ơn
   

 22. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy:
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 23. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt:

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC