Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

Tuần Cửu Nhật Cầu Xin Ơn Chúa Thánh Thần
Soi Sáng và Hướng Dẫn Gia Đình Hồng Ân Thiên Chúa.

(Từ Ngày 20 đến ngày 28 tháng 2 năm 2011)

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh.

 1. Lời Giới Thiệu và ý chỉ cầu nguyện cho các Linh Hồn:
  Xin kính chào qúy Cha, quý Tu Sĩ nam nữ, cùng toàn thể quý anh chị, chúng ta đã đến giờ đoc kinh cầu nguyện của phòng trong ngày, thân mời quý anh chị cùng lắng đọng, và hy sinh chút thời gian, để chúng ta cùng Tôn Vinh Danh Chúa.  Xin Thiên Chúa đón nhận lời nguyện của chúng ta dâng lên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và các Thánh....

  20 tháng 2   †   21 tháng 2   †   22 tháng 2   †   23 tháng 2   †   24 tháng 2

  25 tháng 2   †   26 tháng 2   †   27 tháng 2   †   28 tháng 2

   

 2. Hát Bài Thánh Ca Dâng Chúa:
   

 3. Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần:
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Kinh Tin - Cậy - Mến:
  Kinh Tin Cậy Mến
   

 5. Kinh Ăn Năn Tội:  
  Kinh Ăn Năn Tội
   

 6. Kinh Lạy Cha:
  Kinh Lạy Cha
   

 7. 12  Kinh Kính Mừng - Mời các anh chị đọc 1 Kinh Kính Mừng dâng Chúa để kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria:
  Kinh Kính Mừng
   

 8. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện Fatima:
  Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện Fatima
   

 9. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 10. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa: Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 11. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I & Đáp Ca & ALLELUIA (Nếu không có Bài Đọc II)

  b: Bài Đọc II & ALLELUIA

  c: Phúc Âm
   

 12. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:  Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
   

 13. Chia Sẻ Lời Chúa Hôm Nay: (Nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...)
  (
  Phương pháp "Chia Sẻ Lời Chúa" trước đây là phương pháp nhìn từ trên xuống, nghĩa là phương pháp dùng Lời Chúa, lặp lại Lời Ngài để dậy dỗ, khuyên nhủ, truyền lệnh cho người khác sống Lời Ngài. Phương pháp này được mệnh danh là phương pháp "Chúng ta", nghĩa là ai cũng có thể dùng chữ «chúng ta» để rao giảng Lời Chúa cho người khác nghe.
  Ngược lại: Phương pháp chia sẻ mới được gọi là phương pháp "Tôi", nghĩa là phương pháp chia sẻ những gì mình có hoặc chưa có cho người nghe một cách trung thực, thành tâm, giản dị, không hình thức, không che đậy, không giả hình. Nói cách khác, phương pháp "Tôi" chia sẻ với anh chị em những gì mình hiểu biết, mình cảm nghiệm, mình sống hay chưa sống khi đối diện với "Lời Chúa hôm nay". Như vậy, tuyệt đối khi chia sẻ trong phòng Hồng Ân Thiên Chúa, bạn đừng xử dụng phương pháp "Chúng ta", nhưng chỉ vận dụng phương phát  "Tôi" một cách đơn thành.)
   

 14. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị:
   

 15. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB:
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 16. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Đức Mẹ:
   

 17. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng: (Xin Bấm Vào Đây):
   

 18. Kinh Cám Ơn:
  Kinh Cám Ơn
   

 19. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy:
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 20. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt:

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC