Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH

Phòng Hồng Ân Thiên Chúa trong Paltalk

Giờ Kinh Thứ Nhất
10:30PM (Việt Nam)

Giờ Kinh Thứ Hai
7:00PM (Cali, USA) 10:00PM (New York, USA)

Các Giờ Trên Thế Giới

Hôm Nay:

Các Kinh Thường Đọc

Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha năm 2016

Cách Cầu Nguyện Các "Giờ Kinh Phụng Vụ"

Cách Chia Sẻ Lời Chúa của phòng Hồng Ân Thiên Chúa

Ý cầu nguyện chung - Các lễ đặc biệt trong tháng

Tháng 1/2016: Tháng Cầu Cho Sự Hiệp Nhất

Ý chung: Cầu cho việc đối thoại chân thành giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau, mang lại các kết quả hoà bình và công lý.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu, có thể vượt qua những chia rẽ, nhờ các phương thế đối thoại, tình bác ái huynh đệ và ân ban của Chúa Thánh Thần.

Tháng 2/2016: Tháng Cầu Cho Mọi Người Biết Quan Tâm Đến Vũ Trụ Vạn Vật

Ý  chung: Cầu cho chúng ta, biết quan tâm đến vũ trụ vạn vật, là hồng ân nhưng không đã nhận được, để canh tác và gìn giữ cho các thế hệ tương lai.

Ý truyền giáo: Cầu cho những cơ hội đối thoại và gặp gỡ giữa niềm tin Kitô giáo với các dân tộc Châu Á được gia tăng.

Tháng 3/2016: Tháng Kính Thánh Cả Giuse.

Ý Chung: Cầu cho các gia đình đang gặp khó khăn, nhận được sự trợ giúp cần thiết và cho các trẻ em được lớn lên trong môi trường lành mạnh và an toàn.
Ý Truyền Giáo: Cầu cho các Kitô hữu đang bị kỳ thị hoặc bị bách hại vì đức tin, được ơn sức mạnh và trung thành với Tin Mừng, nhờ lời cầu nguyện không ngừng của toàn thể Hội Thánh.

 

Tháng 4/2016: Tháng biết làm chứng cho niềm tin và lòng yêu mến vào Đức Giêsu Kitô

Ý chung: Cầu cho những nông dân nhỏ, nhận được phần thưởng xứng đáng do công lao động quý giá của mình.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu tại Châu Phi, biết làm chứng cho niềm tin và lòng yêu mến vào Đức Giêsu Kitô, giữa những xung đột về chính trị và tôn giáo.

Tháng 5/2016: Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Maria

Ý chung: Cầu cho người phụ nữ ở mọi quốc gia trên thế giới được tôn trọng, nhìn nhận và đề cao, vì đóng góp thiết yếu của họ cho xã hội.
Ý truyền giáo: Cầu cho các gia đình, các cộng đoàn và các đoàn thể biết thực hành việc lần chuỗi Mân Côi để loan báo Tin Mừng và bình an.

Tháng 6/2016: Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Khiết Tâm Mẹ Maria

Ý chung: Cầu cho các dân tộc bản địa, đang gặp nguy cơ vì bản sắc và sự tồn vong của mình, được đối xử tôn trọng.
Ý truyền giáo: Cầu cho Giáo Hội tại Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, bằng các phương thế truyền giáo cho lục địa mình, biết loan báo Tin Mừng bằng nghị lực và lòng nhiệt thành mới mẻ.

Tháng 7/2016: Thánh Cầu cho Công Việc Truyền Giáo.

Ý chung: Cầu cho các dân tộc bản địa, đang gặp nguy cơ vì bản sắc và sự tồn vong của mình, được đối xử tôn trọng.

Ý truyền giáo: Cầu cho Giáo Hội tại Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, bằng các phương thế truyền giáo cho lục địa mình, biết loan báo Tin Mừng bằng nghị lực và lòng nhiệt thành mới mẻ.

Tháng 8/2016: Tháng Kính Khiết Tâm Mẹ Maria.

Ý chung: Cầu cho các môn thể thao, là cơ hội gặp gỡ thân tình giữa các dân tộc và mang lại nền hoà bình cho thế giới. 
Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu biết sống theo Tin Mừng, để mang lại chứng tá về niềm tin, lòng ngay chính và tình yêu thương tha nhân.

Tháng 9/2016: Tháng Cầu Cho Xã Hội Đặt Trọng Tâm Vào Con Người

Ý chung: Cầu cho mỗi người chúng ta, biết đóng góp cho thiện ích chung và xây dựng một xã hội đặt trọng tâm vào con người. 
Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu, nhờ việc tham dự vào các Bí tích và suy niệm Thánh Kinh, ý thức hơn nữa sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Tháng 10/2016: Tháng Mân Côi

Ý chung: Cầu xin loại trừ được nạn buôn bán người là một hình thức hiện đại của chế độ nô lệ.

Ý truyền giáo: Cầu cho tinh thần truyền giáo nơi các cộng đoàn Kitô giáo tại châu Á, biết rao giảng Tin Mừng cho những người vẫn đang mong đợi.

Tháng 11/2016: Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn.

Ý chung: Cầu cho số đông người di cư và tị nạn, được các quốc gia đón tiếp và trợ giúp, trong nỗ lực thể hiện tình liên đới với họ.
Ý truyền giáo:
Cầu cho tại các giáo xứ, các linh mục và giáo dân cộng tác nhiệt thành với nhau để phục vụ cộng đoàn.

Tháng 12/2016: Tháng Ngôi Lời Nhập Thể

Ý chung: Cầu cho nạn trẻ em bị bắt đi quân dịch, được loại bỏ trên toàn thế giới.
Ý truyền giáo: Cầu cho các dân tại Châu Âu, biết tái khám phá ra vẻ đẹp, sự tốt lành và chân thật của Tin Mừng, ngõ hầu mang lại niềm vui và niềm hy vọng cho đời sống.

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC