Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††     Lễ Chúa Kitô Vua     ††.•:*¨`*:•. ††

 

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện và cho những các Linh Hồn:
   

 2. Hát Bài Thánh Ca Dâng Chúa. 

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Thánh Thi:
  Muôn lạy Đức Ki-tô, đoàn tín hữu
  Xưng tụng Ngài là Chúa Tể thời gian,
  Vua muôn dân trong khắp cả vũ hoàn,
  Ngài bá chủ muôn cõi lòng nhân thế.
  Trên thiên quốc, cả triều thần oai vệ
  Bái phục Ngài và ca ngợi tán dương,
  Chúng con đây cùng cất tiếng reo mừng,
  Hoan hô Chúa là Quân vương cao cả.
  Ngài giáng phúc bình an cho thiên hạ,
  Xin thay lòng đổi dạ kẻ gian ngoan,
  Và dủ thương quy tụ hết về đoàn
  Bao chiên lạc đã chia lìa ân sủng.
  Chính vì thế mà tay Ngài mở rộng
  Khi bị treo trên thập tự máu hồng,
  Trái tim Ngài lửa yêu mến nấu nung,
  Còn để lại vết giáo đâm vĩnh cửu.
  Chính vì thế mà dưới hình bánh rượu
  Ngài ẩn thân làm của lễ âm thầm,
  Trên bàn thờ Ngài khơi mạch Thánh Tâm,
  Tuôn đổ xuống đoàn con dòng cứu độ.
  Muôn lạy Chúa Giêsu, Ngôi Thánh Tử,
  Chúng con dâng lời vinh chúc chân tình
  Đấng hiệp cùng Thánh Phụ với Thánh Linh,
  Hằng thống trị muôn loài hằng thương mến.
   

 5. Thánh Vịnh 109: Đức Kitô Là Vua và Thượng Tế
  Người sẽ ngự trên ngai vàng Đa-vít, Và hiển trị đến muôn ngàn đời.
  Ha-lê-lui-a.

  "Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
  để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."
  Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mỡ rộng
  quyền vương đế của Ngài:*
  Giửa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
  Đức Chúa phán bảo rằng:
  "Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
  vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
  Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."
  Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Người sẽ chẳng rút lơì,*
  rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."
  Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hửu Ngài
  sẽ đập tan vương bá ngày phẩn nộ.
  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Người sẽ ngự trên ngai vàng Đa-vít, Và hiển trị đến muôn ngàn đời.
  Ha-lê-lui-a.

   

 6. Thánh Vịnh 144: Niềm Vui Ơn Cứu Độ  
  Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu, Vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

  Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
  con nguyện tán dương Chúa
  Và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời
  Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
  và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
  Chúa thật là cao cả, xứng muôn lời ca tụng.
  Người cao cả khôn dò khôn thấu.
  Đời nọ tới đời kia,
  Thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa
  Và truyền tụng những chiến công của Ngài,
  Tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,
  kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công.
  Bảo cho nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ,
  loan truyền rằng: Ngài cao cả lắm thay!
  Nhắc nhở luôn: Ngài nhân ái vô cùng,
  Hoan hô Ngài công chính
  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
  Người chậm giận và giàu tình thương.
  Chúa nhân ái đối với mọi người,
  Tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
  Lạy Chúa, muôn loài Chúa đã dựng nên phải dâng lời tán tạ,
  Kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,
  Nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển,
  xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng.
  Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,
  và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.
  Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu,
  Vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu, Vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
   

 7. Hát Kinh Vinh Danh
  Kinh Vinh Danh 1  or  Kinh Vinh Danh 2
   

 8. Ca Vịnh: Hôn Lễ Chiên Thiên Chúa
  Trên tà áo cẩm bào Người mang, có ghi danh hiệu này: "Vua muôn vua, Chúa các chúa".
  Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền. *
  Những lời Người phán quyết
  đều chân thật công minh.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!
  Nào ca ngợi Chúa đi,
  hỡi tất cả những tôi trung của chúa, *
  hỡi những ai lớn nhỏ
  hằng kính sợ Người.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!
  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  đã lên ngôi hiển trị: *
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  dâng Chúa lời tôn vinh.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!
  Vì nay ta đã tới ngày
  cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
  và Hiền Thê của Người
  đã điểm trang lộng lẫy.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Trên tà áo cẩm bào Người mang, có ghi danh hiệu này: "Vua muôn vua, Chúa các chúa".
   

 9. Kinh Lạy Cha 
   

 10. 12  Kinh Kính Mừng - Mời các anh chị đọc 1 Kinh Kính Mừng dâng Chúa để kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria:
   

 11. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện
   

 12. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 13. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 14. Đọc Phúc Âm 
  Phúc Âm

   

 15. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
   

 16. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 17. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 18. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB 
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 19. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Mẹ
   

 20. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng:
  (Xin Bấm Vào Đây Phần 1)          (Xin Bấm Vào Đây - Phần 2)

   

 21. Kinh Cám Ơn
  Kinh Cám Ơn
   

 22. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 23. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC