Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

"Tràng Chuỗi Mân Côi" Kính Đức Mẹ Maria

Quý ông bà và anh chị em thân mến:

Kinh Mân Côi, lời cầu nguyện ngắn gọn, đơn sơ nhưng có sức mạnh phi thường.  Lịch sử Giáo Hội Công Giáo đã chứng minh điều đó. Kính mong quý ông bà và anh chị em tham gia "Tràng Chuỗi Mân Côi " của phòng Hồng Ân Thiên Chúa.

Quý vị bấm vào chỗ "Ngắm Mân Côi"
- Ngắm Mân Côi ( 1 trong 20 ngắm )

- 1 Kinh Lạy Cha

- 10 Kinh Kính Mừng

- 1 Kinh Sáng Danh

- Chúng con cậy vì....
  (Ý Chỉ:
Cầu Cho Các Linh Hồn).


 

 

 

 

 


Lạy Mẹ, thật rõ ràng, "Tràng Chuỗi Mân Côi" mời đón Mẹ. Và Mẹ hằng chăm chú theo dõi sự mời mọc đó. Thế thì chúng con quyết mời đón Mẹ mãi suốt đời, cho đến ngày Mẹ mời đón chúng con lại và đem vào nơi Vĩnh phúc muôn đời. Amen

Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành xuống cho Quý Cha và toàn thể quý vị.