Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††    Kính Đức Mẹ Maria    ††.•:*¨`*:•. ††
 

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện và cho những các Linh Hồn:
   

 2. Hát Bài Thánh Ca Theo Lễ Kính Dâng Mẹ. 

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần

 4. Thánh Thi

  Kính chào Mẹ là Sao Bắc Đẩu,
  Đấng mệnh danh Hiền mẫu Chúa Trời,
  Chói lòa trinh tiết gương soi,
  Cửa vào cõi phúc tuyệt vời thiên cung.

  Khi nhận tiếng “Kính Mừng” vinh dự
  Gáp-ri-en thần sứ tặng ban,
  Chữ “E-va” Mẹ đảo vần
  Thành “A-ve” gửi bình an cho đời.

  Xin cởi dây trói người tội lỗi,
  Mở mắt ai tăm tối đui mù,
  Đuổi xa họan nạn rủi ro,
  Đổ tuôn hồng phúc tựa hồ mưa sa.

  Xin chứng tỏ Mẹ là Từ Mẫu
  Chuyển lời cầu đạt thấu Hòang Thiên,
  Tòa cao Thánh Tử uy quyền
  Vua Trời Cứu Thế đã nên người trần.

  Ôi Trinh Nữ siêu phàm khôn ví,
  Ôi hiền hòa tuyệt thế Nữ Trinh,
  Cứu đòan con khỏi tội tình
  Trở nên thanh khiết hiền lành từ đây !

  Xin giúp sống chuỗi ngày trong trắng,
  Mẹ dẫn đường là chẳng phải lo,
  Mai ngày gặp Chúa Giê-su,
  Vui mừng hưởng phúc thiên thu chan hòa.

  Lạy Thiên Chúa Ngôi Cha từ ái,
  Lạy Ngôi Con quảng đai vô lường,
  Thánh Thần trải rộng tình thương
  Ba Ngôi hiển trị thiên đường quang vinh.

 1. Thánh Vịnh 121: Thành Thánh Giêrusalem  
  Kính chào Đức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ
  Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
  "Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!"
  Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
  cửa nội thành, ta đã dừng chân.
  Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
  được xây nên một khối vẹn toàn.
  Từng chi tộc, chi tộc của
  Chúa,
  trẩy hội lên đền ở nơi đây,
  để danh
  Chúa, họ cùng xưng tụng,
  như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.
  Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
  ngai vàng của vương triều Đa-vít.
  Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
  rằng: "Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt,
  tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
  lâu đài dinh thự mãi an ninh."
  Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
  tôi nói rằng: "Chúc thành đô an lạc."
  Nghĩ tới đền thánh
  Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
  tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Kính chào Đức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ
   

 2. Thánh Vịnh 126: Vất Vả Uổng Công Nếu Không Có Chúa Giúp  
  Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa thực hiện nơi tôi điều Thiên Sứ loan truyền.
  Ví như
  Chúa chẳng xây nhà,
  thợ nề vất vả cũng là uổng công.
  Thành kia mà
  Chúa không phòng giữ,
  uổng công người trấn thủ canh đêm.
  Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
  khó nhọc làm ăn cũng hoài công.
  Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
   Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.
  Này con cái là hồng ân của
  Chúa,
  con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban.
  Bầy con sinh hạ thời son trẻ
  tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.
  Hạnh phúc thay người nào
  đeo ống đầy loại tên như thế!
  Họ sẽ không nhục nhã
  khi phải đến cửa công
  tranh tụng với địch thù.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Này tôI là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa thực hiện nơi tôi điều Thiên Sứ loan truyền.
   

 3. Hát Kinh Vinh Danh
  Kinh Vinh Danh 1  hoặc  Kinh Vinh Danh 2
   

 4. Thánh Ca:
  Mẹ có phúc hơn mọi phụ Nữ, Và Đấng Mẹ đã cưu mang cũng thật là có phúc.

  Chúc tụng Thiên Chúa

  là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

  Trong Đức Kitô,

  từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc

  cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
  Trong Đức Kitô,

  Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

  để trước thánh nhan Người,

  ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,

  nhờ tình thương của Người.
  Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,

  Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử

  nhờ Đức Giêsu Kitô,

  để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,

  ân sủng Người ban tặng cho ta

  trong Thánh Tử yêu dấu.

  Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra

  chúng ta được cứu chuộc,

  được thứ tha tội lỗi

  theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.
  Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta

  cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

  Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu:,

  thiên ý này là kế hoạch yêu thương

  Người đã định từ trước trong Đức Kitô.

  Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn,

  là quy tụ muôn loài trong trời đất

  dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô,

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Mẹ có phúc hơn mọi phụ Nữ, Và Đấng Mẹ đã cưu mang cũng thật là có phúc.

 1. Kinh Lạy Cha  
  Kinh Lạy Cha
   

 2. 12 Kinh Kính Mừng - Mời các anh chị dọc 1 Kinh Kính Mừng dâng Chúa để kính mến 12 nhân đức của Mẹ Maria.
   

 3. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện Fatima 
  Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện Fatima
   

 4. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 5. Hát Phần 1 Bài: Lắng Nghe Tiếng Chúa  Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)
   

 6. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I & Đáp Ca

  b: Bài Đọc 2 & ALLELUIA

  c: Phúc Âm
   

 7. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:  Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)

   

 8. in quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Quý Anh Chị lên chia sẻ...
   

 9. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 10. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB 
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 11. Hát Bàì Thánh Ca:
  Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa

   

 12. Kinh Cầu Đức Mẹ:
  Triều Thiên Hoa Hồng Dâng Mẹ
  or Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình


  Lưu Ý: Ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8 tháng 12)
  Xin Đọc Kinh
  Dâng Nước Việt Nam cho Trái Tim Mẹ

  Lưu Ý: Trong ngày Lễ Kính Đức Mẹ Lộ Đức (11 tháng 2)
  Xin Đọc Kinh:   Cầu Cho Các Bệnh Nhân

  Lưu Ý: Trong Ngày Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi (15 tháng 9)
  Xin Đọc Kinh: (Kinh Cầu Với Đức Mẹ Sầu Bi)
   

 13. Kinh Cám Ơn 
  Kinh Cám Ơn
   

 14. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 15. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt 

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC