Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††    Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh    ††.•:*¨`*:•. ††

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện cho những các Linh Hồn

 2. Hát Bài Thánh Ca Giáng Sinh Dâng Chúa. 

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Thánh Thi:
  Muôn lạy Ðức Ki-tô,

  Ðấng cứu nhân độ thế,

  Là Con Một Chúa Cha

  Trước ngàn muôn thế hệ.

  Này con cái ngửa trông

  Ánh huy hoàng Thánh Phụ,

  Ôi nguồn sáng vô cùng,

  Xin nghe lời than thở.

  Xin nhớ lại hôm xưa

  Mặc xác phàm nhân loại,

  Chúa chẳng nệ sinh ra

  Bởi Nữ Trinh khả ái.

  Chúng con mừng kỷ niệm

  Ngày có một không hai

  Từ lòng Cha thánh thiện

  Chúa nhập thể cứu đời.

  Ngày bảo chứng tình thương

  Chúa bước vào cõi thế,

  Trời đất nối đại dương

  Hoan ca nào xiết kể.

  Chúng con nhờ phước cả

  Máu thánh rửa tội tình

  Hát bài ca cảm tạ

  Mừng ngày Chúa giáng sinh.

  Xin quỳ dâng Thánh Tử

  Sinh bởi Ðức Nữ Vương,

  Cùng Thánh Thần, Thánh Phụ

  Vinh phúc cõi thiên đường.

   

 5. Thánh Vịnh 109: Đức Kitô Là Vua và Thượng Tế 
  Từ trời cao, một tiếng phán ra: đó là tiếng Chúa Cha phán dạy:"Đây là Con yêu dấu của Ta,làm cho Ta vui thỏa,hãy vâng nghe lời Người."
  "Bên hửu Cha đây, Con lên ngự trị,
  để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."
  Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mỡ rộng
  quyền vương đế của Ngài:*
  Giửa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
  Đức Chúa phán bảo rằng:
  "Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
  vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
  Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."
  Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Người sẽ chẳng rút lơì,*
  rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."
  Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hửu Ngài
  sẽ đập tan vương bá ngày phẩn nộ.
  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Từ trời cao, một tiếng phán ra: đó là tiếng Chúa Cha phán dạy:"Đây là Con yêu dấu của Ta,làm cho Ta vui thỏa,hãy vâng nghe lời Người."
   

 6. Thánh Vịnh 111: Hạnh Phúc Người Công Chính  
  Trong dòng nước Gio-đan, Đấng Cứu Độ đập tan đầu con rồng dữ, giải thoát mọi người khỏi quyền lực nó.

  Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
  những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. *
  Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
  dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.
  Gia đình họ phú qúy giàu sang,
  đức công chính của họ tồn tại muôn đời. *
  Giửa tối tăm bừng lên một ánh sáng
  chiếu rọi kẻ ngay lành:
  đó là người từ bi nhân hậu và công chính.
  Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
  biết theo lẻ phải mà thu xếp công việc mình. *
  Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
  thiên hạ muôn đờicòn tưởng nhớ chính nhân.
  Họ không lo phải nghe tin dữ,
  hằng an tâm và tin cậy Chúa, *
  luôn vửng lòng không sợ hãi chi
  và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.
  Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
  đức công chính của họ tồn tại muôn đời, *
  uy thế họ vươn cao rực rỡ.
  Thấy cảnh này ác nhân tức giận,
  nghiến răng nghiến lợi và mòn mõi héo hon, *
  ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Trong dòng nước Gio-đan, Đấng Cứu Độ đập tan đầu con rồng dữ, giải thoát mọi người khỏi quyền lực nó.
   

 7. Hát Kinh Vinh Danh
  Kinh Vinh Danh 1  or  Kinh Vinh Danh 2
   

 8. Ca Vịnh: Hôn Lễ Chiên Thiên Chúa
  Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người

  Thien Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền. *
  Những lời Người phán quyết
  đều chân thật công minh.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!
  Nào ca ngợi Chúa đi,
  hỡi tất cả những tôi trung của chúa, *
  hỡi những ai lớn nhỏ
  hằng kính sợ Người.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!
  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  đã lên ngôi hiển trị: *
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  dâng Chúa lời tôn vinh.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!
  Vì nay ta đã tới ngày
  cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
  và Hiền Thê của Người
  đã điểm trang lộng lẫy.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người

 9. Kinh Lạy Cha 
   

 10. 12 Kinh Kính Mừng
   

 11. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện
   

 12. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 13. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa: Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 14. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I

  b. Bài Đọc II & Đáp Ca & ALLELUIA

  c: Phúc Âm

   

 15. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa: Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
   

 16. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 17. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 18. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB 
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 19. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Mẹ
   

 20. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng (Xin Bấm Vào Đây):
   

 21. Kinh Cám Ơn
  Kinh Cám Ơn
   

 22. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 23. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt