Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††     Lễ Hiển Linh     ††.•:*¨`*:•. ††

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện cho hết mọi Linh Hồn

 2. Hát Bài Thánh Ca Dâng Chúa

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Thánh Thi
  Muôn lạy Đức Ki-tô, đoàn tín hữu
  Xưng tụng Ngài là Chúa Tể thời gian,
  Vua muôn dân trong khắp cả vũ hoàn,
  Ngài bá chủ muôn cõi lòng nhân thế.
  Trên thiên quốc, cả triều thần oai vệ
  Bái phục Ngài và ca ngợi tán dương,
  Chúng con đây cùng cất tiếng reo mừng,
  Hoan hô Chúa là Quân vương cao cả.
  Ngài giáng phúc bình an cho thiên hạ,
  Xin thay lòng đổi dạ kẻ gian ngoan,
  Và dủ thương quy tụ hết về đoàn
  Bao chiên lạc đã chia lìa ân sủng.
  Chính vì thế mà tay Ngài mở rộng
  Khi bị treo trên thập tự máu hồng,
  Trái tim Ngài lửa yêu mến nấu nung,
  Còn để lại vết giáo đâm vĩnh cửu.
  Chính vì thế mà dưới hình bánh rượu
  Ngài ẩn thân làm của lễ âm thầm,
  Trên bàn thờ Ngài khơi mạch Thánh Tâm,
  Tuôn đổ xuống đoàn con dòng cứu độ.
  Muôn lạy Chúa Giêsu, Ngôi Thánh Tử,
  Chúng con dâng lời vinh chúc chân tình
  Đấng hiệp cùng Thánh Phụ với Thánh Linh,
  Hằng thống trị muôn loài hằng thương mến.
   

 5. Thánh Vịnh 109: Đức Kitô Là Vua và Thượng Tế
  Vua hòa bình rất mực cao sang quyền thế, hơn mọi hàng vương bá trần gian.
  "Bên hửu Cha đây, Con lên ngự trị,
  để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."
  Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mỡ rộng
  quyền vương đế của Ngài:*
  Giửa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
  Đức Chúa phán bảo rằng:
  "Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
  vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
  Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."
  Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Người sẽ chẳng rút lơì,*
  rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."
  Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hửu Ngài
  sẽ đập tan vương bá ngày phẩn nộ.
  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Vua hòa bình rất mực cao sang quyền thế, hơn mọi hàng vương bá trần gian.
   

 6. Thánh Vịnh 111: Sự Nghiệp Đức Chúa Oai Phong Hiển Hách
  Chúa nhân từ thương xót lại công minh. Đã hiển linh giữa tối tăm và soi sáng cho muôn dân muôn nước.
  Ha-lê-lui-a.
  Tôi xin hết lòng cảm tạ CHÚA,
  trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.
  Việc CHÚA làm quả thật lớn lao,
  người mộ mến ra công tìm hiểu.
  Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,
  đức công chính của Người tồn tại thiên thu.
  Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người.
  CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu.
  Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn;
  giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.
  Sức mạnh việc Người làm, Người cho dân thấy rõ,
  khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân.
  Những công trình tay Chúa thực hiện
  quả là chân thật và công minh.
  Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn,
  bền vững đến muôn đời muôn thuở,
  căn cứ vào sự thật lẽ ngay.
  Người đem lại cho dân ơn giải thoát,
  thiết lập giao ước đến muôn đời.
  Tôn danh Người thánh thiêng khả uý.
  Kính sợ CHÚA là đầu mối khôn ngoan.
  Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy.
  Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Chúa nhân từ thương xót lại công minh. Đã hiển linh giữa tối tăm và soi sáng cho muôn dân muôn nước.
   

 7. Hát Kinh Vinh Danh
  Kinh Vinh Danh 1  or  Kinh Vinh Danh 2
   

 8. Ca Vịnh: Ca Ngợi và Thờ Lạy Chúa Đi Hỡi Muôn Dân
  Trên tà áo cẩm bào Người mang, có ghi danh hiệu này: "Vua muôn vua, Chúa các chúa".  Muôn dân muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan.

  Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng

  Sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu

  Lạy Đức Vua trị vì muôn nước

  Đường lối Ngài quả chân thật công minh

  Lạy Chúa, nào ai không kính sợ Chúa?

  Ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài?

  Vì chỉ có Chúa, Ngài là chí tôn chí thánh.

  Người muôn nước sẽ về

  Phủ phục trước tôn nhan

  Vì ai ai cũmng đều thấy rõ

  Những phán quyết công minh của Ngài

  Chúa công minh trong mọi đường lối

  Đầy yêu thươngtrong mọi việc người làm

  Chúa lắng nghe tất cả những ai kêu cầu danh thánh

  Mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Ngài

  Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi Chúa

  Chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Chúa đi

  Đến muôn thuở muôn dời mãi luôn ngợi ca.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Trên tà áo cẩm bào Người mang, có ghi danh hiệu này: "Vua muôn vua, Chúa các chúa".  Muôn dân muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan.
   

 9. Kinh Lạy Cha  
  Kinh Lạy Cha

   

 10. 12 Kinh Kính Mừng - Mời các anh chị đọc 1 Kinh Kính Mừng dâng Chúa để kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria:
   

 11. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện Fatima 
  Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện Fatima
   

 12. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 13. Hát Phần 1 Bài: Lắng Nghe Tiếng Chúa  Karafun

  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)
   

 14. =»†«= BÀN TIỆC LỜI CHÚA =»†«= Bàn Tiệc Lời Chúa

  a) Bài Đọc 1 & Đáp Ca: Tv

   

  b) Bài Đọc 2 & Alleluia

   

  c) Phúc Âm:
   

 15. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:  Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)

   

 16. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 17. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 18. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB 
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 19. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Mẹ
   

 20. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng: (Xin Bấm Vào Đây)
   

 21. Kinh Cám Ơn
  Kinh Cám Ơn
   

 22. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 23. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC