Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

Chúa Nhật II Mùa Vọng

††.•:*¨`*:•. ††     Trong Đêm Tối Trần Gian     ††.•:*¨`*:•. ††
  Chúng Ta Được Kêu Mời Sám Hối 

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện cho hết mọi Linh Hồn

 2. Hát Bài Thánh Ca Mùa Vọng

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần

 4. Kinh Tin Kính
  Kinh Tin Kính
   

 5. Thánh Vịnh 109(110),1-5.7: Đức Kitô Là Vua và Thượng Tế
  Này đây Chúa uy quyền cao cả, sẽ ngự trên mây trời mà.

  "Bên hửu Cha đây, Con lên ngự trị
  để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.
  Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mỡ rộng
  Quyền vương đế của Ngài:
  Giửa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
  Đức Chúa phán bảo rằng:
  "Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
  Vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
  Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  Tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."
  Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Người sẽ chẳng rút lơì,
  Rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  Theo phẩm trật Men-ki-xê-đệ"
  Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hửu Ngài
  Sẽ đập tan vương bá ngày phẩn nộ.
  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  Nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Này đây Chúa uy quyền cao cả, sẽ ngự trên mây trời mà.
   

 6. Thánh Vịnh 113b: Ca Tụng Thiên Chúa Chân Thật
  Chỉ nay mai là Chúa xuất hiện, Người chẳng lừa dối đâu. Nếu có chậm, hãy cứ đợi chờ, vì Người sẽ đến, chứ không còn trì hoãn. Ha-lê-lui-a.
  Xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
  Vâng, lạy Chúa xin đừng,
  Ngưng xin cho Ngài rạng rỡ,
  Bởi vì danh Ngài thành tín yêu thương.
  Sao chư dân lại nói:
  "Thiên Chúa chúng ở đâu?"
  Thiên Chúa chúng ta ở trên trời,
  Muốn làm gì là Chúa làm nên.
  Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc,
  Chỉ do tay người thế tạo thành.
  Có mắt có miệng, không nhìn không nói,
  Có mũi, có tay không ngửi không nghe.
  Có hai tay, không sờ không mó
  Có hai chân, không bước không đi,
  Từ cổ họng, không thốt ra một tiếng.
  Ước gì kẻ làm ra hoặc tin tưởng ở tượng thần,
  Cũng giống như chúng vậy.
  Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa,
  Chính Chúa độ trì, làm thuẩn đở khiên che,
  Nhà A-ha-ron, hãy tin cậy Chúa,
  Chính Chúa độ trì, làm thuẩn đở khiên che.
  Ai kính sợ Chúa, hãy tin cậy Chúa,
  Chính Chúa độ trì, làm thuẩn đở khiên che.
  Chúa nhớ đến ta và sẽ ban phúc cả:
  Sẽ ban phúc cho nhà It-ra-en,
  Sẽ ban phúc cho nhà A-ha-ron,
  Sẽ ban phúc cho người kính sợ Chúa,
  Cho người lớn cũng như kẻ nhỏ.
  Nguyện xin Chúa rộng rãi thi ân,
  Cho anh em và cho con cháu,
  Nguyện xin Chúa, Đấng dựng nên đất trời,
  Xuống muôn phúc lành cho anh em.
  Trời là trời của Chúa,
  Còn đất thì Chúa cho con cái loại người.
  Không phải người đã chết,
  Hay mọi kẻ bước vào,
  Cõi thinh lặng ngàn thu,
  Sẽ ca tụng Đức Chúa;
  Nhưng là chính chúng ta,
  Những người còn đang sống,
  Chúng ta chúc tụng Chúa
  Từ nay đến muôn đời
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Chỉ nay mai là Chúa xuất hiện, Người chẳng lừa dối đâu. Nếu có chậm, hãy cứ đợi chờ, vì Người sẽ đến, chứ không còn trì hoãn. Ha-lê-lui-a.
   

 7. Ca Vịnh Tc Kh 19, 1-7: Hôn Lễ Chiên Thiên Chúa  
  Chúa là Vua lãnh đạo chúng ta, sẽ ngự đến cứu độ dân Người.

  Ha-lê-lui-a
  Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền.
  Những lời Người phán quyết
  Đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.
  Ha-lê-lui-a!
  Nào ca ngợi Chúa đi,
  Hỡi tất cả những tôi trung của chúa,
  Hỡi những ai lớn nhỏ
  Hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-ạ
  Ha-lê-lui-a!
  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  Đã lên ngôi hiển trị:
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  Dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a
  Ha-lê-lui-a!
  Vì nay ta đã tới ngày
  Cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa,
  Và Hiền Thê của Người
  Đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-ạ
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Chúa là Vua lãnh đạo chúng ta, sẽ ngự đến cứu độ dân Người.
   

 8. Kinh Lạy Cha 
   

 9. 12  Kinh Kính Mừng - Mời các anh chị đọc 1 Kinh Kính Mừng dâng Chúa để kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria
   

 10. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện
   

 11. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ

   

 12. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:  Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 13. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I

  b. Bài Đọc II & Đáp Ca & ALLELUIA

  c: Phúc Âm
   

 14. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa: Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
   

 15. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 16. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 17. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB 
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 18. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Mẹ
   

 19. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng (Xin Bấm Vào Đây):
   

 20. Kinh Cám Ơn
  Kinh Cám Ơn
   

 21. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 22. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt