Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

Chúa Nhật III Mùa Vọng

††.•:*¨`*:•. ††     Trong Đêm Tối Trần Gian     ††.•:*¨`*:•. ††
  Chúng Ta Hãy Xác Tín Với Hy Vọng 

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện cho hết mọi Linh Hồn

 2. Hát Bài Thánh Ca Mùa Vọng

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần

 4. Kinh Tin Kính
  Kinh Tin Kính
   

 5. Thánh Vịnh 109(110),1-5.7: Đức Kitô Là Vua và Thượng Tế
  Này Chúa sẽ ngự đến để ngồi chung với hàng thũ lãnh và ngự trên ngôi báu vinh quang.

  "Bên hửu Cha đây, Con lên ngự trị
  để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.
  Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mỡ rộng
  Quyền vương đế của Ngài:
  Giửa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
  Đức Chúa phán bảo rằng:
  "Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
  Vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
  Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  Tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."
  Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Người sẽ chẳng rút lơì,
  Rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  Theo phẩm trật Men-ki-xê-đệ"
  Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hửu Ngài
  Sẽ đập tan vương bá ngày phẩn nộ.
  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  Nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Này Chúa sẽ ngự đến để ngồi chung với hàng thũ lãnh và ngự trên ngôi báu vinh quang.
   

 6. Thánh Vịnh 110: Sự Nghiệp Chúa Oai Phong Hiển Hách
  Núi đem lại cảnh hòa bình trăm họ, đồi rước về nền công lý vạn dân, vì Chúa uy quyền đang ngự đến, Người là ánh sáng của trần gian.
  Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa,
  Trong cộng đoàn chính nhân, giửa lòng đại hội.
  Việc Chúa làm quả thật lớn lao,
  Người mộ mến ra công tìm hiểu.
  Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,
  Đức công chính của Người tồn tại thiên thu.
  Chúa đã truyền tưởng niệm
  Những kỳ công của Người.
  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
  Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn;
  Giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.
  Sức mạnh việc Người làm,
  Người cho dân thấy rỏ,
  Khi tặng ban cho họ
  Gia sãn của chư dân.
  Những công trình tay Chúa thực hiện
  Qủa là chân thật công minh.
  Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn,
  Bền vửng đến muôn đời muôn thuở,
  Căn cứ vào sự thật lẻ ngay.
  Người đem lại cho dân ơn giải thoát,
  Thiết lập giao ước đến muôn đời.
  Tôn danh Người thánh thiêng khả úy.
  Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.
  Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy.
  Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Núi đem lại cảnh hòa bình trăm họ, đồi rước về nền công lý vạn dân, vì Chúa uy quyền đang ngự đến, Người là ánh sáng của trần gian.
   

 7. Ca Vịnh Tc Kh 19, 1-7: Hôn Lễ Chiên Thiên Chúa  
  Chúa là Vua lãnh đạo chúng ta, sẽ ngự đến cứu độ dân Người.

  Ha-lê-lui-a
  Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền.
  Những lời Người phán quyết
  Đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.
  Ha-lê-lui-a!
  Nào ca ngợi Chúa đi,
  Hỡi tất cả những tôi trung của chúa,
  Hỡi những ai lớn nhỏ
  Hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-ạ
  Ha-lê-lui-a!
  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  Đã lên ngôi hiển trị:
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  Dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a
  Ha-lê-lui-a!
  Vì nay ta đã tới ngày
  Cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa,
  Và Hiền Thê của Người
  Đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-ạ
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Chúa là Vua lãnh đạo chúng ta, sẽ ngự đến cứu độ dân Người.
   

 8. Kinh Lạy Cha 
   

 9. 12  Kinh Kính Mừng - Mời các anh chị đọc 1 Kinh Kính Mừng dâng Chúa để kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria
   

 10. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện
   

 11. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 12. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa: Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 13. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I

  b. Bài Đọc II & Đáp Ca & ALLELUIA

  c: Phúc Âm

   

 14. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa: Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
   

 15. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 16. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 17. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB 
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 18. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Mẹ
   

 19. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng (Xin Bấm Vào Đây):
   

 20. Kinh Cám Ơn
  Kinh Cám Ơn
   

 21. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 22. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt