Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

-|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††    Chúa Nhật II Phục Sinh    ††.•:*¨`*:•. ††
   Kính Lòng Thương Xót Chúa  

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện cho những các Linh Hồn

 2. Hát Bài Thánh Ca Dâng Chúa. 

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Thánh Thi:
  Đoàn áo trắng, mau chỉnh tể hàng ngũ,
  Đã vượt qua Hồng Hải thật diệu huyền,
  Hãy tiến vào dự yến tiệc Con Chiên
  Dâng lên Đức Ki-tô lời ca ngợi!
  Cùng nếm thử, nào anh em ta hỡi
  Thánh Thể Ngài trên thập tự hiến dâng
  Uống cho say ly bửu huyết đỏ hồng
  Để ta sống cho Chúa Trời mãi mãi.
  Ôi phúc cả! Đêm dài Vượt Qua ấy,
  Lúc thiên thần chinh phạt khắp dân Ai,
  Bổng vùng lên đoàn dân thánh của Ngài
  Thoát xiềng xích Pha-ra-ô độc dữ.
  Chiên Vượt Qua là Ki-tô Đức Chúa
  Đỗ máu đào vô tội cứu sinh linh
  Này bánh không men nuôi dưỡng lòng thành,
  Hồn trinh trắng khỏi sa vòng tục lụy.
  Ôi Tế Vật từ trời cao giáng thế,
  Duy mình Ngài phá vở ngục âm ty
  Bao tù nhân, Ngài giải phóng đưa về
  Rồi ân thưởng phúc trường sinh bất diệt.
  Tử thần hỡi, từ đây ngươi đã chết
  Lúc Con Người ra khỏi mộ hiên ngang,
  Chúa phục sinh khi mở cửa thiên đàng,
  Đã ra lệnh giam ngươi vào ngục tối.
  Ôi Giê-su, chúng con hằng mong mỏi,
  Ngài trở thành niềm hoan lạc Vượt Qua
  Đã tái sinh thì xin lượng hải hà,
  Cho gia nhập đoàn hùng binh chiến thắng!
  Muôn vinh hiển, dâng lên tòa cao sáng
  Kính tôn Cha và Thánh Tử phục sinh
  Hằng trị vì cùng với Chúa Thánh Linh
  Từ muôn thuở đến thiên thu vạn đại.

   

 5. Thánh Vịnh 109: Đức Kitô Là Vua Các Thượng Tế 
  Bà Maria Mácđala và một bà khác cũng gọi là Maria đã đến viếng mồ Chúa Ha-lê-lui-a!.
  "Bên hửu Cha đây, Con lên ngự trị,
  Để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con".
  Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng,
  Quyền vương đế của Ngài: *
  Giửa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
  Đức Chúa phán bảo rằng:
  "Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh,
  Vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
  "Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  Tự lòng Cha, Cha đã sinh ra con".
  Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Ngươi sẽ chẳng rút lời, *
  Rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  theo phẩm trật Men-ki-xê-đê".
  Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hửu Ngài
  Sẽ đập tan vương bá ngày phẩn nộ.
  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  Nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Bà Maria Mácđala và một bà khác cũng gọi là Maria đã đến viếng mồ Chúa Ha-lê-lui-a!.
   

 6. Thánh Vịnh 113a: Chúa Giải Thoát It-Ra-En Ra Khỏi Ai Cập  
  Này các bà hãy đến mà xem nơi đã an táng Chúa. Ha-lê-lui-a!.

  Thuở It-ra-en ra khỏi Ai-cập,
  thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang,*
  thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự,
  It-ra-en nên lãnh địa của Người.
  Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy,
  sông Gio-đan cũng chảy ngược giòng.*
  Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót,
  như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.
  Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy?
  Gio-đan hỡi! cớ chi chảy ngược dòng?
  Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên?
  Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu?
  Trước Thánh Nhan Chúa, hỡi địa cầu, hãy rung chuyển,
  trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cóp,*
  Người biến đá tảng thành hồ ao,
  và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Này các bà hãy đến mà xem nơi đã an táng Chúa. Ha-lê-lui-a!.
   

 7. Hát Kinh Vinh Danh
  Kinh Vinh Danh 1  or  Kinh Vinh Danh 2
   

 8. Ca Vịnh: Hôn Lễ Chiên Thiên Chúa
  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị. Ha-le-lui-a! Ha-lê-lui-a!.

  Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền. *
  Những lời Người phán quyết
  đều chân thật công minh.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!
  Nào ca ngợi Chúa đi,
  hỡi tất cả những tôi trung của chúa, *
  hỡi những ai lớn nhỏ
  hằng kính sợ Người.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!
  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  đã lên ngôi hiển trị: *
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  dâng Chúa lời tôn vinh.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!
  Vì nay ta đã tới ngày
  cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
  và Hiền Thê của Người
  đã điểm trang lộng lẫy.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị. Ha-le-lui-a! Ha-lê-lui-a!.
   

 9. Kinh Lạy Cha:
   

 10. 12 Kinh Kính Mừng:
   

 11. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện:
   

 12. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 13. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 14. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a. Bài Đọc I & Đáp Ca

  b. Bài Đọc II & ALLELUIA

  c.
  Phúc Âm

   

 15. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
   

 16. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 17. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị:
   

 18. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB:
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 19. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Mẹ:
   

 20. Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa

  Ôi Thiên Chúa, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót Chúa, mặc dầu sự khốn nạn của con rất to lớn và việc xúc phạm con lại quá nhiều, con vẫn tín thác vào tình thương Chúa – bởi vì Chúa là Đấng xót thương, từ xưa tới nay, con chưa từng nghe một người nào tín thác vào lòng thương xót Chúa mà bị thất vọng.

  Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ mình Chúa mới phán xét con. Chúa không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy tới lòng thương xót Chúa, nơi mà chưa có một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha, đã bảo đảm với con rằng : “ Thà rằng trời đất này có biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác “

  Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng. Là Đấng Cứu Độ, là niềm an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa Là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi, Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc, Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt lành, Chúa an ủi và chữa lành mọi đau đớn của chúng con. Amen

   

 21. Kinh Cám Ơn: 
  Kinh Cám Ơn
   

 22. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy:
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 23. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt:

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC