Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††    Chúa Nhật VI Phục Sinh    ††.•:*¨`*:•. ††

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện cho những các Linh Hồn:

 2. Hát Bài Thánh Ca Dâng Chúa. 

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Thánh Thi:
  Đoàn áo trắng, mau chỉnh tể hàng ngũ,
  Đã vượt qua Hồng Hải thật diệu huyền,
  Hãy tiến vào dự yến tiệc Con Chiên
  Dâng lên Đức Ki-tô lời ca ngợi!
  Cùng nếm thử, nào anh em ta hỡi
  Thánh Thể Ngài trên thập tự hiến dâng
  Uống cho say ly bửu huyết đỏ hồng
  Để ta sống cho Chúa Trời mãi mãi.
  Ôi phúc cả! Đêm dài Vượt Qua ấy,
  Lúc thiên thần chinh phạt khắp dân Ai,
  Bổng vùng lên đoàn dân thánh của Ngài
  Thoát xiềng xích Pha-ra-ô độc dữ.
  Chiên Vượt Qua là Ki-tô Đức Chúa
  Đỗ máu đào vô tội cứu sinh linh
  Này bánh không men nuôi dưỡng lòng thành,
  Hồn trinh trắng khỏi sa vòng tục lụy.
  Ôi Tế Vật từ trời cao giáng thế,
  Duy mình Ngài phá vở ngục âm ty
  Bao tù nhân, Ngài giải phóng đưa về
  Rồi ân thưởng phúc trường sinh bất diệt.
  Tử thần hỡi, từ đây ngươi đã chết
  Lúc Con Người ra khỏi mộ hiên ngang,
  Chúa phục sinh khi mở cửa thiên đàng,
  Đã ra lệnh giam ngươi vào ngục tối.
  Ôi Giê-su, chúng con hằng mong mỏi,
  Ngài trở thành niềm hoan lạc Vượt Qua
  Đã tái sinh thì xin lượng hải hà,
  Cho gia nhập đoàn hùng binh chiến thắng!
  Muôn vinh hiển, dâng lên tòa cao sáng
  Kính tôn Cha và Thánh Tử phục sinh
  Hằng trị vì cùng với Chúa Thánh Linh
  Từ muôn thuở đến thiên thu vạn đại.

   

 5. Thánh Vịnh 109: Đức Kitô Là Vua Các Thượng Tế 
  Thiên Chúa đã làm cho Đức Ki-tô từ cỏi chết sống lại, và đặt Người ngự bên hửu, trên chốn cửu trùng. Ha-lê-lui-a.
  "Bên hửu Cha đây, Con lên ngự trị,
  Để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con".
  Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng,
  Quyền vương đế của Ngài: *
  Giửa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
  Đức Chúa phán bảo rằng:
  "Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh,
  Vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
  "Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  Tự lòng Cha, Cha đã sinh ra con".
  Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Ngươi sẽ chẳng rút lời, *
  Rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  theo phẩm trật Men-ki-xê-đê".
  Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hửu Ngài
  Sẽ đập tan vương bá ngày phẩn nộ.
  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  Nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Thiên Chúa đã làm cho Đức Ki-tô từ cỏi chết sống lại, và đặt Người ngự bên hửu, trên chốn cửu trùng. Ha-lê-lui-a.
   

 6. Thánh Vịnh 113b: Ca Tụng Thiên Chúa Chân Thật  
  Anh em hãy từ bỏ tà thần mà quay về với Thiên Chúa hằng sống.Ha-lê-lui-a.

  Xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
  Vâng, lạy Chúa xin đừng, *
  Ngưng xin cho Ngài rạng rỡ,
  Bởi vì danh Ngài thành tín yêu thương.
  Sao chư dân lại nói:
  "Thiên Chúa chúng ở đâu?"
  Thiên Chúa chúng ta ở trên trời,
  Muốn làm gì là Chúa làm nên. *
  Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc,
  Chỉ do tay người thế tạo thành.
  Có mắt có miệng, không nhìn không nói,
  Có mũi, có tai không ngửi không nghe.
  Có hai tay, không sờ không mó
  Có hai chân, không bước không đi, *
  Từ cổ họng, không thốt ra một tiếng.
  Ước gì kẻ làm ra hoặc tin tưởng ở tượng thần,
  Cũng giống như chúng vậy.
  Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa,
  Chính Chúa độ trì, làm thuẩn đở khiên che, *
  Nhà A-ha-ron, hãy tin cậy Chúa,
  Chính Chúa độ trì, làm thuẩn đở khiên che.
  Ai kính sợ Chúa, hãy tin cậy Chúa,
  Chính Chúa độ trì, làm thuẩn đở khiên che.
  Chúa nhớ đến ta và sẽ ban phước cả:
  Sẽ ban phúc cho nhà It-ra-en, *
  Sẽ ban phúc cho nhà A-ha-ron,
  Sẽ ban phúc cho người kính sợ Chúa,
  Cho người lớn cũng như kẻ nhỏ.
  Nguyện xin Chúa rộng rãi thi ân
  Cho anh em và cho con cháu, *
  Nguyện xin Chúa, Đấng dựng nên đất trời,
  Xuống muôn phúc lành cho anh em.
  Trời là trời của Chúa,
  Còn đất thì Chúa cho con cái loại người.
  Không phải người đã chết,
  Hay mọi kẻ bước vào,
  Cõi thinh lặng ngàn thu,
  Sẽ ca tụng Đức Chúa;
  Nhưng là chính chúng ta,
  Những người còn đang sống,
  Chúng ta chúc tụng Chúa
  Từ nay đến muôn đời
  .
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Anh em hãy từ bỏ tà thần mà quay về với Thiên Chúa hằng sống.Ha-lê-lui-a.
   

 7. Hát Kinh Vinh Danh
  Kinh Vinh Danh 1  or  Kinh Vinh Danh 2
   

 8. Thánnh Ca: Hôn Lễ Chiên Thiên Chúa
  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị. Ha-le-lui-a! Ha-lê-lui-a!.

  Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền. *
  Những lời Người phán quyết
  đều chân thật công minh.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!
  Nào ca ngợi Chúa đi,
  hỡi tất cả những tôi trung của chúa, *
  hỡi những ai lớn nhỏ
  hằng kính sợ Người.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!
  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  đã lên ngôi hiển trị: *
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  dâng Chúa lời tôn vinh.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!
  Vì nay ta đã tới ngày
  cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
  và Hiền Thê của Người
  đã điểm trang lộng lẫy.
  Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a!.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị. Ha-le-lui-a! Ha-lê-lui-a!.
   

 9. Kinh Lạy Cha:
   

 10. 12 Kinh Kính Mừng:
   

 11. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện:
   

 12. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 13. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 14. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a. Bài Đọc I & Đáp Ca

  b. Bài Đọc II & ALLELUIA

  c.
  Phúc Âm

 15. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
   

 16. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 17. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị:
   

 18. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB:
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 19. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Mẹ:
   

 20. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng (Xin Bấm Vào Đây):

   

 21. Kinh Cám Ơn: 
  Kinh Cám Ơn
   

 22. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy:
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 23. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt:

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC