Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††    Lễ Chúa Thăng Thiên    ††.•:*¨`*:•. ††

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện cho những các Linh Hồn:

 2. Hát Bài Thánh Ca Dâng Chúa. 

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Thánh Thi:
  Qùy lạy Chúa Giê-su Cứu Thế,
  Khắp càn khôn yêu qúy hết tình.
  Ngài là Tạo Hóa uy linh,
  Nhưng thời sau hết giáng sinh làm người.
  Lòng nhân hậu cao vời đến nổi,
  Chúa vui lòng gánh tội trần gian.
  Lại cam chịu chết nhục nhằn,
  Cho đoàn con khỏi tử thần lôi đi.
  Ngài phá vở âm ty ngục thất,
  Kẻ tù đày, giải thoát đưa ra.
  Khải hoàn cao ngự thiên tòa,
  Vinh quang bên hửu Chúa Cha muôn trùng.
  Xin lượng cả bao dung tha thứ,
  Muôn lỗi lầm và dũ lòng thương.
  Ngày nao tới cõi thiên đường,
  Chúng con đưược thấy tõ tường Thánh Nhan.
  Ngài là Đấng sẽ ban ân thưởng,
  Xin giờ đây đổ xuống niềm vui.
  Chờ mong vinh hiển đời đời,
  Cùng Ngài chung hưởng trên nơi thanh nhàn.

   

 5. Thánh Vịnh 109: Đức Kitô Là Vua Các Thượng Tế 
  Đức Ki-tô lên trời ngự bên hửu Chúa Cha.Ha-lê-lui-a.
  "Bên hửu Cha đây, Con lên ngự trị,
  Để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con".
  Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng,
  Quyền vương đế của Ngài: *
  Giửa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
  Đức Chúa phán bảo rằng:
  "Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh,
  Vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
  "Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  Tự lòng Cha, Cha đã sinh ra con".
  Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Ngươi sẽ chẳng rút lời, *
  Rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  theo phẩm trật Men-ki-xê-đê".
  Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hửu Ngài
  Sẽ đập tan vương bá ngày phẩn nộ.
  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  Nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Đức Ki-tô lên trời ngự bên hửu Chúa Cha.Ha-lê-lui-a.
   

 6. Thánh Vịnh 46: Hoan Ca Vui Mừng  
  Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. Ha-lê-lui-a.

  Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!
  Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo:*
  Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả úy,
  là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.
  Chính Người bắt muôn dân muôn nước
  phải phục quyền và qụy lụy chúng tôi.*
  Người chọn lựa chúng tôi phần cơ nghiệp,
  cơ nghiệp làm cho kẻ Người thương là Gia-cóp
  được nở mặt nở mày.
  Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
  Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.*
  Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,
  đàn ca lên nào, đàn ca nửa kính Vua ta.
  Thiên Chúa là Vua toàn cỏi địa cầu,
  hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.*
  Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,
  Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả.
  Kìa vương hầu các dân tề tựu,
  cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Áp-ra-ham.*
  Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa,
  Đấng siêu việt ngàn trùng.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. Ha-lê-lui-a.
   

 7. Hát Kinh Vinh Danh
  Kinh Vinh Danh 1  or  Kinh Vinh Danh 2
   

 8. Thánh Ca: Hôn Lễ Chiên Thiên Chúa
  Giờ đây Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Ha-lê-lui-a.

  Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
  Đấng hiện có và đã có*
  chúng con xin cảm tạ Ngài
  đã xử dụng quyền năng mạnh mẽ,
  và lên ngôi hiển trị.
  Chư dân đã nổi trận lôi đình,
  nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới,
  và đã đến thời phải xét xử vong nhân,
  thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa,*
  cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài,
  và những ai lớn nhỏ
  hằng kính sợ Thánh Danh.
  Thiên Chúa chúng ta thờ,
  giờ đây ban ơn cứu độ,
  giờ đây biển dương uy lực với vương quyền,*
  và Đức Ki-tô của Người
  giờ đây cũng biểu dương quyền bính.
  Vì Sa-tan, kẻ tố cáo anh em của ta,
  ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa,
  nay bị tống ra ngoài.
  Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên,
  và nhờ lơì họ làm chứng về Đức Ki-tô:*
  họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.
  Nào Thiên Quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình,
  hãy vì đó mà vui mừng hoan hỷ.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Giờ đây Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Ha-lê-lui-a.
   

 9. Kinh Lạy Cha:
   

 10. 12 Kinh Kính Mừng:
   

 11. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện:
   

 12. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 13. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 14. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I & Đáp Ca & ALLELUIA

  b: Bài Đọc II & ALLELUIA

  c: Phúc Âm

   

 15. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
   

 16. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 17. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị:
   

 18. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB:
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 19. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Mẹ:
   

 20. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng: (Xin Bấm Vào Đây):

   

 21. Kinh Cám Ơn: 
  Kinh Cám Ơn
   

 22. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy:
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 23. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt:

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC