Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

   Suy Tôn Thánh Giá   

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện và cho những các Linh Hồn
   

 2. Hát Bài Thánh Ca Dâng Chúa.

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần:
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần

 4. Kinh Tin Kính:
  Kinh Tin Kính

 5. Kinh Ăn Năn Tội:  
  Kinh Ăn Năn Tội
   

 6. Hát Kinh Vinh Danh
  Kinh Vinh Danh 1  or  Kinh Vinh Danh 2

 7. Kinh Lạy Cha:
  Kinh Lạy Cha

 8. 12  Kinh Kính Mừng - Mời các anh chị đọc 1 Kinh Kính Mừng dâng Chúa để kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria:
  Kinh Kính Mừng

 9. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện Fatima:
  Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện Fatima

 10. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ

 11. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

 12. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I & Đáp Ca

  b: Bài Đọc II & ALLELUIA

  c: Phúc Âm

 13. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)

 14. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...

 15. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị:

 16. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB:
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

 17. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Đức Mẹ:

 18. Kinh Kính Thánh Giá:
  Kinh Kính Thánh Giá

 19. Kinh Cám Ơn:
  Kinh Cám Ơn

 20. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy:
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy

 21. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt:

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC