Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

  Tết Nguyên Đán 
††.•:*¨`*:•. ††   Cầu Bình An Trong Năm Mới   ††.•:*¨`*:•. ††


Mở Nhạc Hiệu HATC.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Ý chỉ cầu BÌNH AN cho cuộc sống của năm mới
   

 2. Hát bài Thánh Ca Nhạc Xuân (bấm vào link này, và chọn bài muốn hát)

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Lời Nguyện Đầu:
  Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu.  Trong ngày đầu năm chúng con cùng tụ họp nhau nơi đây, để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa mở lượng hải hà ban cho hết mọi người chúng con trong năm nay được bình an mạnh khoẻ, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, hầu đáng được hưởng phúc lộc dồi dào. Xin cho chúng con no thỏa tình Chúa và giúp chúng con biết vững dạ trung kiên và mạnh dạn làm chứng cho niềm tin tưởng tuyệt đốI nơi tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa và là Chúa chúng con. NgườI hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 5. Thánh Vịnh 139: Chúa Nhìn Thấy Mọi Sự 
  Nguyện xin Chúa Trời dủ thương và Chúc Phúc.  Xin toả Tôn Nhan rạng ngời trên chúng con. Cho cả vũ trụ biết đường hướng của Ngài.
  Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
  biết cả khi con đứng con ngồi.
  Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,
  đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
  mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.
  Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,
  thì lạy CHÚA, Ngài đã am tường hết.
  Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
  bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.
  Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm,
  quá cao vời, con chẳng sao vươn tới!
  Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài,
  lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan?
  Con có lên trời, Chúa đang ngự đó,
  nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.
  Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện,
  đến ở nơi chân trời góc biển phương tây,
  tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn,
  cánh tay hùng mạnh giữ lấy con.
  Con tự nhủ: "Ước gì bóng tối bao phủ tôi
  và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối!"
  Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt,
  và đêm đen sáng tỏ như ban ngày,
  bóng tối và ánh sáng cũng như nhau.
  Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,
  dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.
  Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
  công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!
  Hồn con đây biết rõ mười mươi.
  Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì,
  khi con được thành hình trong nơi bí ẩn,
  được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.
  Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;
  mọi ngày đời được dành sẵn cho con
  đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,
  trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.
  Lạy Chúa, con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao,
  tính chung lại, ôi nhiều vô kể!
  Đếm sao nổi, vì nhiều hơn cát;
  dù có đếm xong, con vẫn ở với Ngài.
  Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con,
  xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ.
  Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác
  thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Nguyện xin Chúa Trời dủ thương và Chúc Phúc.  Xin toả Tôn Nhan rạng ngời trên chúng con. Cho cả vũ trụ biết đường hướng của Ngài.
   

 6. Thánh Vịnh: Tạ Ơn  
  Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện hảo, thì sẽ được ở trong đất nước yên hàn.

  Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
  chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
  không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,
  nhưng vui thú với lề luật Chúa,
  nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.
  Người ấy tựa cây trông bên dòng nước,
  cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,
  cành lá chẳng khi nào tàn tạ.
  Người như thế làm chi cũng sẽ thành.
  Ác nhân đâu được vậy:
  chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.
  Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững,
  quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân!
  Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính,
  còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.
  Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,
  khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.
  Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
  xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.
  Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ
  lòng vẫn còn chai đá
  ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối?
  Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa;
  khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.
  Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,
  trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh.
  Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền, và tin tưởng vào Chúa.
  Biết bao kẻ nói rằng: "Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?"
  lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.
  Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc
  hơn khi thiên hạ được mùa lúa rược đầy dư.
  Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ,
  vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,
  ban cho con được sống yên hàn.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện hảo, thì sẽ được ở trong đất nước yên hàn.
   

 7. Hát Kinh Vinh Danh
  Kinh Vinh Danh 1  or  Kinh Vinh Danh 2

 8. Ca Vịnh: Ep 1.3-10
  Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta -Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. -Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. -Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. -Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người...
  Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. -Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu, thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitộ -Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô, Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang Người. -Trong Đức Kitô, cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là Tin Mừng cứu độ anh em, vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa...

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
   

 9. Kinh Lạy Cha
   

 10. Mười Hai (12) Kinh Kính Mừng

 11. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện
   

 12. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 13. Hát Phần 1 Bài: Lắng Nghe Tiếng Chúa  Karafun

  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)
   

 14. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a) Đọc 1 & Đáp Ca:


  b) Bài Đọc 2 & Alleluia

  Note: Chỉ dùng phần này khi có Bài Đọc 2 trong phần Lời Chúa hôm nay
   

  c) Phúc Âm:
   

 15. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:  Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)

   

 16. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 17. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 18. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB 
  Dâng Lời Nguyện Trong Web


 19. Hát Bàì Thánh Ca Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa Dâng Mẹ
   

 20. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng (Xin Bấm Vào Đây):
   

 21. Kinh Cám Ơn 
  Kinh Cám Ơn
   

 22. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 23. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC