Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

Tháng Kính Khiết Tâm Mẹ.

Ý Chỉ Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha:

Tháng 4

Ý  chung: Cầu cho các môn thể thao, là cơ hội gặp gỡ thân tình giữa các dân tộc và mang lại nền hoà bình cho thế giới.
Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu biết sống theo Tin Mừng, để mang lại chứng tá về niềm tin, lòng ngay chính và tình yêu thương tha nhân.

 1. Lời Giới Thiệu và ý chỉ cầu nguyện cho các Linh Hồn:
  Lời Giới Thiệu
   

 2. Hát Bài Thánh Ca Dâng Chúa:
   

 3. Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần:
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Kinh Tin - Cậy - Mến:
  Kinh Tin Cậy Mến
   

 5. Kinh Ăn Năn Tội:  
  Kinh Ăn Năn Tội
   

 6. Kinh Lạy Cha:
  Kinh Lạy Cha
   

 7. 12  Kinh Kính Mừng - Mời các anh chị đọc 1 Kinh Kính Mừng dâng Chúa để kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria:
  Kinh Kính Mừng
   

 8. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện Fatima:
  Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện Fatima
   

 9. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 10. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa: Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 11. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I & Đáp Ca & ALLELUIA

  b: Phúc Âm

   

 12. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:  Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
   

 13. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ... (Cách Chia Sẻ Lời Chúa của phòng Hồng Ân Thiên Chúa)
   

 14. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị:
   

 15. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB:
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 16. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Đức Mẹ:
   

 17. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng (Xin Bấm Vào Đây):
   

 18. Kinh Cám Ơn:
  Kinh Cám Ơn
   

 19. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy:
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 20. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt:

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC