Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††     Lễ Thánh Gia     ††.•:*¨`*:•. ††

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện cho hết mọi Linh Hồn

 2. Hát Bài Thánh Ca  Mừng Thánh Gia Thất

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần

 4. Kinh Tin Kính
  Kinh Tin Kính
   

 5. Thánh Vịnh 109
  Ngày đăng quang, Con nắm quyền thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.

  "Bên hửu Cha đây, Con lên ngự trị
  để rồi bao địch thù,
  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.
  Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mỡ rộng
  Quyền vương đế của Ngài:
  Giửa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
  Đức Chúa phán bảo rằng:
  "Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
  Vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
  Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
  Tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."
  Đức Chúa đã một lần thề ước,
  Người sẽ chẳng rút lơì,
  Rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
  Theo phẩm trật Men-ki-xê-đệ"
  Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hửu Ngài
  Sẽ đập tan vương bá ngày phẩn nộ.
  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
  Nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Ngày đăng quang, Con nắm quyền thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.
   

 6. Thánh Vịnh 129
  Chúa luôn từ ái một niềm, Ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
  Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài lạy Chúa,
  Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con.
  Dám xin Ngài lắng tai để ý,
  Nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
  Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
  Nào có ai đứng vửng được chăng?
  Nhưng Chúa vẩn rộng lòng tha thứ,
  Để chúng con biết kính sợ Ngài.
  Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
  Cậy trông ở lời Người.
  Hồn tôi trông chờ Chúa,
  Hơn lính canh mong đợi hừng đông.
  Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
  Trông cậy Chúa đi, It-ra-el hỡi,
  Bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
  Ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
  Chính Người sẽ cưú chuộc It-ra-el,
  Cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Chúa luôn từ ái một niềm, Ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
   

 7. Hát Kinh Vinh Danh
  Kinh Vinh Danh 1  or  Kinh Vinh Danh 2
   

 8. Thánh Ca
  Từ muôn thuở, trước khi có đất trời, Ngôi Lời vốn đã là Thiên Chúa. Ngày hôm nay, chính Người lại giáng trần để cứu muôn dân.

  Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha,
  đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng
  chung hưởng phần gia nghiệp
  dành cho những ai thuộc về Người, trong cõi đầy ánh sáng.
  Người giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm,
  và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái;
  trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc,
  được thứ tha tội lỗi.
  Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
  là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,
  vì trong Người, muôn vật được tạo thành
  trên trời cùng dưới đất,
  hữu hình với vô hình.
  Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng,
  hay là bậc quyền năng thượng giới,
  tất cả đểu do Thiên Chúa tạo dựng
  nhờ Người và cho Người.
  Người có trước muôn loài muôn vật,
  tất cả đều tồn tại trong Người.
  Người cũng là đầu của thân thể,
  nghĩa là đầu của Hội Thánh;
  Người là khởi nguyên, là trưởng tử
  trong số những người từ cõi chết sống lại,
  để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.
  Vì Thiên Chúa đã muốn, làm cho tất cả sự viên mãn
  hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người
  mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình.
  Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,
  Thiên Chúa đã đem lại bình an
  cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.
  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Từ muôn thuở, trước khi có đất trời, Ngôi Lời vốn đã là Thiên Chúa. Ngày hôm nay, chính Người lại giáng trần để cứu muôn dân.
   

 9. Kinh Lạy Cha 
   

 10. 12  Kinh Kính Mừng - Mời các anh chị đọc 1 Kinh Kính Mừng dâng Chúa để kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria:
   

 11. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện
   

 12. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 13. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa: Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 14. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I

  b. Bài Đọc II & Đáp Ca & ALLELUIA

  c: Phúc Âm

   

 15. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa: Karafun
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
   

 16. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 17. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 18. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB 
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 19. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Mẹ
   

 20. Kinh Cầu Với Thánh Gia:
  Kinh Cầu Với Thánh Gia

   

 21. Kinh Cám Ơn
  Kinh Cám Ơn
   

 22. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 23. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC