Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

††.•:*¨`*:•. ††     Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu     ††.•:*¨`*:•. ††

Mở Nhạc Hiệu HATC và mời các anh chi dâng Lời Nguyện và cầu cho các Linh Hồn trên màn ảnh trong giờ kinh hôm nay.

 1. Mở Đầu Lời Giới Thiệu: Đọc ý chỉ cầu nguyện cho hết mọi Linh Hồn\

 2. Hát Bài Thánh Ca Kính Thánh Tâm Chúa

 3. Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  Kinh Đức Chúa Thánh Thần
   

 4. Thánh Thi:
  Xin quỳ lạy Chúa tạo thành thế giới,

  Ôi Giê-su, Ðấng chuộc tội gian trần,

  Ngài chính là ánh sáng của Phụ Thân,

  Con Thiên Chúa, và cũng là Thiên Chúa.

  Ngài chấp nhận sống kiếp người sinh tử

  Bởi ân tình hằng thôi thúc chẳng ngơi,

  Kể từ nay A-đam mới phục hồi

  Muôn muôn sự A-đam xưa đã mất.

  Tình Yêu ấy đã dựng nên vạn vật,

  Từ đất dầy đến biển rộng trời cao,

  Thương xót tổ tông lầm lỗi thuở nào

  Và giải thoát ta khỏi vòng tội lỗi.

  Ôi suối mạch của Tình Yêu tuyệt đối

  Từ Thánh Tâm dào dạt chảy đêm ngày,

  Hỡi muôn người muôn nước, hãy về đây

  Hoan hỷ uống tận nguồn ơn cứu độ.

  Kìa ngọn giáo đã dụng tâm rộng mở

  Trái tim Người cho tất cả chúng ta,

  Ðể từ đây nhờ máu nước chan hòa,

  Muôn tội lỗi được Người thương thanh tẩy.

  Quỳ dâng Chúa Giê-su đầy lân ái,

  Thánh Tâm Ngài là suối đổ hồng ân,

  Cùng tiến dâng Thánh Phụ với Thánh Thần

  Khúc vinh tụng vang hòa muôn muôn thuở.

   

 5. Thánh Vịnh 109: Đức Kitô Là Vua Các Thượng Tế
  Lạy Chúa, xin làm bá chủ cả địch quân, vì ách của Chúa thật êm ái nhẹ nhàng.

  Sấm ngôn của Ðức Chúa

  ngỏ cùng Chúa Thượng tôi:

  "Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, *

  để rồi bao địch thù,

  Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

  Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng

  quyền vương đế của Ngài: *

  Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

  Ðức Chúa phán bảo rằng:

  "Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,

  vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

  "Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

  tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

  Ðức Chúa đã một lần thề ước,

  Người sẽ chẳng rút lời, *

  rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

  theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

  Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài

  sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

  Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

  nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

  Lạy Chúa, xin làm bá chủ cả địch quân, vì ách của Chúa thật êm ái nhẹ nhàng.
   

 6. Thánh Vịnh 110: Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách
  Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu, ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn.

  Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa,

  trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.

  Việc Chúa làm quả thật lớn lao,

  người mộ mến ra công tìm hiểu, *

  Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,

  đức công chính của Người tồn tại thiên thu.

  Chúa đã truyền tưởng niệm

  những kỳ công của Người. *

  Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu.

  Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn;

  giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

  Sức mạnh việc Người làm,

  Người cho dân thấy rõ,

  khi tặng ban cho họ

  gia sản của chư dân.

  Những công trình tay Chúa thực hiện

  quả là chân thật và công minh. *

  Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn,

  bền vững đến muôn đời muôn thuở,

  căn cứ vào sự thật lẽ ngay.

  Người đem lại cho dân ơn giải thoát,

  thiết lập giao ước đến muôn đời. *

  Tôn danh Người thánh thiêng khả uý.

  Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.

  Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy. *

  Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Lạy Chúa, Xin làm bá chủ cả địch quân - vì ách của Chúa thật êm ái nhẹ nhàng.
   

 7. Thánh Ca:
  Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian.

  Ðức Giê-su Ki-tô

  vốn dĩ là Thiên Chúa

  mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì

  địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

  nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,

  mặc lấy thân nô lệ, *

  trở nên giống phàm nhân,

  sống như người trần thế.

  Người lại còn hạ mình,

  vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

  chết trên cây thập tự.

  Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

  và tặng ban danh hiệu

  trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

  Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,

  cả trên trời dưới đất

  và trong nơi âm phủ,

  muôn vật phải bái quỳ;

  và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

  mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:

  "Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa."

  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
  Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
  Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian.

 8. Kinh Lạy Cha 
   

 9. 12 Kinh Kính Mừng
   

 10. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện
   

 11. Kinh Hãy Nhớ:
  Kinh Hãy Nhớ
   

 12. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)

   

 13. Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

  a: Bài Đọc I & Đáp Ca

  b: Bài Đọc II & ALLELUIA

  c: Phúc Âm

   

 14. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa 
  Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
   

 15. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ...
   

 16. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị
   

 17. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB 
  Dâng Lời Nguyện Trong Web

   

 18. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Mẹ
   

 19. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng (Xin Bấm Vào Đây):
   

 20. Kinh Cám Ơn
  Kinh Cám Ơn
   

 21. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 
  Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
   

 22. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC