Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC    Site Map    Liên Lạc


 

Xin quý vị, anh/chị/em đóng góp ý kiến về các hoạt động và sinh hoạt của phòng "Hồng Ân Thiên Chúa" trong Paltalk, ghi danh tham gia Ban Chia Kinh hay bất cứ những chuyện gì liên quan đến phòng.  

 

Nếu quý vị, anh/chị/em muốn biết được kết quả khi góp ý kiến, xin quý vị, anh/chị/em để lại email hay nickname thường dùng.  

 

Những Ý Kiến Xây Dựng trong này chỉ có người xây dựng ý kiến và nhóm xây dựng của phòng "Hồng Ân Thiên Chúa" đọc được để trao đổi.

 

Thành thật cám ơn quý anh chị

Nhóm xây dựng phòng "Hồng Ân Thiên Chúa"

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC