Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC


 

Hướng Dẫn Cách Dùng Nhu Liệu và Download

Để vào được phòng Hồng Ân Thiên Chúa, các bạn cần: dĩ nhiên là internet, một cái microphone để nói, loa để nghe nếu microphone không có earphone.  Kế đến là download cài Paltalk, cũng như nhu liệu Karafun hay Van Basco cùng với midi karaoke (nếu muốn hát) và học cách xử dụng các softwares này.  Các bạn có thể theo các hướng dẫn sau:

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC