Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

Ne^'u ca'c ba.n kho^ng ddo.c dduoc tie^'ng Vie^.t (unicode), tu+` "View" (Xem), ke'o xuo^'ng "Encoding" (ma~ ho'a), cho.n 1 trong 3: "Unicode (utf-8)" hay "Western European (windows)" hay "Western European (iso)" thi` se~ ddo.c ddu+o+.c.  Ca^`n du`ng kie^?u chu+~ "Times New Roman" hay "Arial".   Ne^'u co`n tru.c tra(.c, xin ddo.c ky~ hu+o+'ng da^~n cu?a trang na`y hay  lie^n la.c o+? dda^y hay nick Gioanb trong Paltalk hay Yahoo Messenger dde^? ddu+o+.c giu'p ddo+~ the^m.

Quý vị và các bạn mến,

Có hai điều cần thiết căn bản khi sử dụng internet bằng tiếng Việt, đó là đọc tin tức và viết bài hay thư từ bằng tiếng Việt.

Đọc tin tức hay email bằng tiếng Việt

Sử dụng internet để đọc tin tức bằng tiếng Việt là điều rất dễ dàng hiện nay.  Vì hầu hết các trang web đều dùng font dạng Unicode, rất dễ dàng, khỏi cần cài bất cứ font tiếng Việt nào cả, vì window XP hỗ trợ font dạng Unicode. 

Trừ khi ta dùng Window 98 hay ME cũ thì cần phải cài font có hỗ trợ Unicode vào mới đọc được tiếng Việt ở các website đàng hoàng.  Muốn có font này thì nhấn vào Unicode font để download về máy và cài đặt font vào computer theo cách nhấn vào file này hai lần, sau khi file chạy xong thì ta chỉ cần khởi động lại computer là sẽ đọc được tiếng Việt dạng Unicode trong các website, nếu chưa đọc được tiếng Việt hoàn chỉnh thì phải chỉnh nhu liệu Internet Explorer lại theo cách dưới đây:

Vào trong "View" (xem),  rồi chọn "Encoding"(mã hóa), sau đó chọn 1 trong 3 chọn lựa: trước tiên chọn "Unicode (utf-8)" không được thi` chọn "Western European (windows)" hay "Western European (iso)" thì sẽ đọc được tiếng Việt hoàn chỉnh.  Còn vẫn không đọc được nữa thì có nghĩa là website dùng các dạng font khác.  Nếu là VNI hay các dạng tương tự thì phải download và cài những fonts đó vào và chỉnh Browser của bạng theo dạng đó thì mới đọc được.  Một số fonts này có thể download ở đây.

Viết bài hay thư từ bằng tiếng Việt

Việc viết bài và post lên diễn đàn của phòng HATC dùng nhu liệu tương tự như Microsoft Word thì xin giới thiệu cho bạn nhu liệu đang dùng rất hay, hoán chuyển cũng nhanh, có tên là VPSKeys miễn phí ở www.vps.org và khi viết bài nhớ chọn dạng Unicode và font tiếng Việt thì khỏi cần, Times New Roman hay là Arial trong window XP có hỗ trợ font tiếng Việt, trừ khi bạn dùng Window 98 hay ME cũ thì phải download unicode font và cài font vào máy theo như đã nói ở trên. 

Phần dùng nhu liệu VPSKeys thì quá đơn giản cho nên bạn chịu khó đọc phần giúp đỡ trong nhu liệu tự tìm ra nhé.  Còn việc hoán chuyển dạng tiếng Việt và post lên diễn đàn rất đơn giản, bạn copy bài muốn hoán chuyển rồi vào VPSKeys tìm nút "Hoán Chuyển" và chọn trong ô "Từ" là Auto và ô "Sang" thì chọn Unicode, rồi nhấn nút "Hoán Chuyển Clipboard" (xin xem hình phía dưới) sau đó vào diễn đàn paste lên là xong.

Xin chú ý nếu các bạn viết bằng dạng Unicode và gởi email cho mọi người, xin đính kèm đoạn hướng dẫn sau:

Neu cac ban khong doc ra tieng Viet (unicode), tu "View" (Xem), keo xuong "Encoding" (ma hoa), chon 1 trong 3 "Ưnicode (utf-8)" hay "Western European (windows)" hay "Western European (iso)" se doc duoc.  Can dung kieu chu "Times New Roman" hay "Arial".  

Để viết bài thẳng vào trong diễn đàn của phòng HATC, mà không cần dùng nhu liệu nào cả thì sau khi nhấn nút "Post New Topic" thì chọn VIQR+ rồi dùng các dấu như sau:

' = dấu sắc
` = dấu huyền
? = dấu hỏi
. = dấu nặng
~ = dấu ngã
dd = đ
a( = ă
a^ = â
e^ = ê
o+ = ơ
o^
= ô
u+ = ư

Còn nếu bạn quen dùng dạng Telex, thì các dấu đánh như sau:

s = dấu sắc
f = dấu huyền
r = dấu hỏi
j = dấu nặng
x = dấu ngã
 

Bảo đảm đánh dấu nào trúng dấu đó, còn các dạng khác thì tạm thời chưa cần biết, chứ nhiều quá nó rối lung tung beng lên!

Mến
Phòng Hồng Ân Thiên Chúa

 

 

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC